หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน( บ้านธงน้อย) 9 ต.ค. 2556 09.00 น เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน( บ้านธงน้อย) 9 ต.ค. 2556 09.00 น เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ห้อง สนามกีฬา สพป.น่าน 1/2 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 912 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) พิทยา ชั้น 2 ห้อง ป.2 และ ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00 น. - 16.00 น. ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน แผนกช่างเชื่อมโลหะ ชั้น 1 23 ก.ย. 2556 09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ห้อง วิชาการ 9 ต.ค. 2556 09.00 น เป็นต้นไป
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911-912 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น. ให้นำอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 632-633 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น. ให้นำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำนวยการ ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) มหาวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตึกอำนวยการ ห้อง 143 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น. ให้นำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำนวยการ ห้อง 144 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]