หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 141 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 114 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 116 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]