หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารแสงรัชนี ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 831,839 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ห้อง ห้องป.2/1 ป.2/2 และ ป2/3 8 ต.ค. 2556 09.00 น เป็นต้นไป
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 ห้อง 223 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารศรีราชา ห้อง ห้อง ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล หอประชุมเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ห้อง ห้อง ป.2/4 ห้อง ป.2/5 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 223 24 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล หอประชุมเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล สถานที่ประดิษฐ์หน้าห้องอนุบาล ห้อง สนามหญ้าหน้าห้องอนุบาล อาคารโสมนัส 9 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล หน้าห้องสมุด-หน้าห้องเรียนสีเขียว ห้อง สนามหญ้าหน้าห้องอนุบาล อาคารโสมนัส 9 ต.ค. 2556 09.00 น.
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงยิมฯ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงยิมฯ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]