หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 611 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ดนตรี 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 644 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 645 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 641 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 641 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]