หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 811 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป 09.00 น. เป็นต้นไป
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 821 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 821 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 822 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ระเบียงอาคาร คหกรรมศาสตร์ ชั้น 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เต้นท์ที่ฝ่ายจัดแข่งขันจัดให้ 23 ก.ย. 2556
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 ทีมที่เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มาเอง
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารคหกรรมศาสตร์ ห้อง 713 24 ก.ย. 2556
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เต้นท์ที่ฝ่ายจัดแข่งขันจัดให้ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกคหกรรมศาสตร์ ห้อง 713 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 ทีมที่เข้าแข่งขันให้นำคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์มาเอง
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 ทีมที่เข้าแข่งขันให้นำคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์มาเอง
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 ทีมที่เข้าแข่งขันให้นำคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์มาเอง
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 542 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 522 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน บริหารธุรกิจ ห้อง 545 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 542,544 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน บริหารธุรกิจ ห้อง 832 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 ทีมที่เข้าแข่งขันให้นำคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์มาเอง
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 ต.ค. 2556 09.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 811 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 ต.ค. 2556 09.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารช่างกลโรงงาน ชั้น 811 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]