หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2556   24 ก.ย. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 141 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 114 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 116 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 831,839 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 223 24 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.
3 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงยิมฯ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 645 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
2 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 641 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน สนามกีฬา 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 645 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642-643 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 223 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 221 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 221 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
8 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
9 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ห้อง เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
11 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
12 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
13 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 821 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 822 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
3 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารคหกรรมศาสตร์ ห้อง 713 24 ก.ย. 2556
4 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เต้นท์ที่ฝ่ายจัดแข่งขันจัดให้ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 542,544 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน บริหารธุรกิจ ห้อง 832 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.
8 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 811 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
9 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารช่างกลโรงงาน ชั้น 811 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911-912 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 632-633 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.
3 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำนวยการ ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]