สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 39 8 2 3 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 22 7 1 2 30
3 ชุมชนบ้านอ้อย 18 8 3 3 29
4 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 15 18 4 6 37
5 จอมจันทร์วิทยาคาร 15 9 6 2 30
6 บ้านปางเป๋ย 14 3 2 2 19
7 น่านคริสเตียนศึกษา 13 8 6 0 27
8 บ้านท่ามงคล 13 6 5 3 24
9 หาดทรายทองวิทยาคาร 13 3 1 2 17
10 บ้านห้วยแฮ้ว 12 8 5 8 25
11 ชุมชนบ้านนาคา 12 8 2 3 22
12 บ้านน้ำงาว 12 7 7 1 26
13 บ้านเปา 12 7 4 4 23
14 ป่าแลวหลวงวิทยา 10 11 3 4 24
15 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 10 10 5 4 25
16 บ้านวังยาว 10 9 2 2 21
17 บ้านศรีนาม่าน 9 8 5 8 22
18 ประกิตเวชศักดิ์ 9 8 2 2 19
19 บ้านน้ำครกใหม่ 9 7 3 1 19
20 บ้านน้ำโค้ง 9 6 1 0 16
21 บ้านน้ำปาย 9 5 3 4 17
22 อนุบาลอยู่วิทยา 9 5 1 1 15
23 บ้านหาดเค็ด 9 4 3 1 16
24 ชุมชนบ้านใหม่ 9 2 3 3 14
25 ภูเค็งพัฒนา 9 1 0 0 10
26 บ้านฟ้า 8 10 3 1 21
27 บ้านแม่ขะนิง 8 8 5 4 21
28 ทุ่งศรีทอง 8 7 4 2 19
29 ไตรธารวิทยา 8 6 3 0 17
30 บ้านสองแคว 8 2 5 4 15
31 ริมฝั่งว้าวิทยา 8 1 1 0 10
32 บ้านนาไค้ 7 8 5 5 20
33 บ้านหัวเมือง 7 8 5 2 20
34 บ้านตอง 7 6 4 3 17
35 นิธิวิทย์ 7 1 2 1 10
36 บ้านสันทะ 6 10 6 9 22
37 บ้านห้วยไฮ 6 6 5 0 17
38 บ้านเชียงยืน 6 3 0 1 9
39 บ้านขึ่งงามมงคล 6 3 0 0 9
40 บ้านซาวหลวง 6 0 2 0 8
41 บ้านทุ่งน้อย 5 9 5 5 19
42 บ้านก้อ 5 7 4 1 16
43 บ้านห้วยมอญ 5 6 1 1 12
44 บ้านน้ำมวบ 5 4 3 5 12
45 บ้านสาลี่ 5 3 3 4 11
46 ชุมชนบ้านนาทะนุง 5 1 2 1 8
47 บ้านนา 4 11 6 6 21
48 บ้านดู่พงษ์ 4 10 7 6 21
49 บ้านเรือง 4 6 3 2 13
50 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 4 5 2 2 11
51 บ้านถืมตอง 4 4 3 2 11
52 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 4 4 1 3 9
53 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 4 3 1 2 8
54 ราษฎร์รัฐพัฒนา 4 2 3 0 9
55 ราชประชานุเคราะห์ 56 4 2 2 1 8
56 บ้านน้ำลัด 4 2 2 1 8
57 บ้านธงหลวง 4 2 1 1 7
58 บ้านม่วงตึ๊ด 4 2 1 0 7
59 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 4 2 0 0 6
60 บ้านชมพู 4 1 0 0 5
61 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 3 8 2 2 13
62 บ้านผาตูบ 3 7 4 3 14
63 บ้านบ่อหอย 3 6 10 8 19
64 บ้านน้ำเกี๋ยน 3 6 5 5 14
65 บ้านใหม่ 3 6 3 2 12
66 บ้านไชยสถาน 3 4 2 5 9
67 บ้านหัวเวียงเหนือ 3 4 1 4 8
68 ชุมชนบ้านหลวง 3 4 0 8 7
69 อนุบาลเมืองลี 3 3 2 1 8
70 บ้านนวราษฏร์ 3 3 1 1 7
71 บ้านสบยาง 3 3 0 1 6
72 บ้านวัวแดง 3 2 1 1 6
73 บ้านคำเรือง 3 1 1 3 5
74 บ้านดอนไพรวัลย์ 3 1 1 1 5
75 ซินจง 3 1 1 0 5
76 บ้านครกคำ 3 1 1 0 5
77 บ้านปงสนุก 3 1 0 4 4
78 บ้านศรีเกิด 3 0 2 0 5
79 บ้านปางช้าง 3 0 1 1 4
80 บ้านนาก้า 3 0 0 0 3
81 บ้านร่มเกล้า 2 7 0 4 9
82 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 2 5 6 5 13
83 บ้านน้ำตวง 2 4 4 2 10
84 บ้านห้วยบง 2 4 2 4 8
85 บ้านวังตาว 2 4 2 0 8
86 บ้านม่วงใหม่ 2 4 1 2 7
87 บ้านน้ำพาง 2 3 4 8 9
88 ห้วยละเบ้ายา 2 3 3 5 8
89 บ้านนาคา 2 3 0 0 5
90 บ้านพรหม 2 2 3 2 7
91 นบ้านนายาง 2 2 1 3 5
92 บ้านสถาน 2 2 0 1 4
93 บ้านพื้ใต้ 2 2 0 0 4
94 บ้านน้ำอูน 2 1 2 1 5
95 บ้านห้วยเลา 2 1 1 0 4
96 บ้านนาเคียน 2 1 0 0 3
97 บ้านน้ำแพะ 2 1 0 0 3
98 บ้านไหล่น่าน 2 0 1 0 3
99 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 2 0 0 1 2
100 บ้านปิงหลวง 1 6 6 6 13
101 พรรณทิพย์วิทยา 1 5 0 0 6
102 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 4 0 0 5
103 บ้านทัพม่าน 1 4 0 0 5
104 บ้านน้ำแก่นกลาง 1 3 1 3 5
105 บ้านอ่ายนาผา 1 3 1 1 5
106 บ้านค้างอ้อย 1 3 1 0 5
107 บ้านแคว้ง 1 2 3 1 6
108 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 2 1 3 4
109 บ้านนากอก 1 2 1 1 4
110 บ้านกาใส 1 2 1 0 4
111 ตาลชุมศึกษาลัย 1 2 0 0 3
112 บ้านหนองบัว 1 2 0 0 3
113 บ้านพะเยา 1 2 0 0 3
114 บ้านผาสิงห์ 1 1 8 5 10
115 บ้านดอนเฟือง 1 1 3 2 5
116 บ้านป่าคา 1 1 2 1 4
117 บ้านโป่งคำ 1 1 1 2 3
118 บ้านสะเลียม 1 1 1 0 3
119 บ้านน้ำลี 1 1 1 0 3
120 บ้านไพรอุดม 1 1 0 1 2
121 บ้านเชตวัน 1 1 0 0 2
122 บ้านต้าม 1 1 0 0 2
123 บ้านสันติภาพ 1 1 0 0 2
124 บ้านปิงใน 1 0 3 0 4
125 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 1 0 2 2 3
126 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 1 0 1 1 2
127 บ้านป่าอ้อย 1 0 1 0 2
128 ชุมชนบ้านนาหลวง 1 0 1 0 2
129 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงส่า) 1 0 1 0 2
130 บ้านห้วยจอย 1 0 1 0 2
131 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 0 1 0 2
132 บ้านปางสา 1 0 0 1 1
133 บ้านน้ำพุ 1 0 0 1 1
134 บ้านนาผา 1 0 0 1 1
135 บ้านสาคร 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 0 1
137 บ้านห้วยน้ำอุ่น 1 0 0 0 1
138 สายใยรักวิทยา 1 0 0 0 1
139 บ้านพี้เหนือ 1 0 0 0 1
140 บ้านนาซาว 1 0 0 0 1
141 บ้านศรีนาป่าน 1 0 0 0 1
142 บ้านผาขวาง 0 5 3 4 8
143 บ้านเป้า 0 4 6 1 10
144 ฝั่งหมิ่น 0 4 4 0 8
145 บ้านท่าลี่ 0 3 2 1 5
146 บ้านฮากฮาน 0 3 2 0 5
147 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 3 0 1 3
148 บ้านศรีบุญเรือง 0 2 3 0 5
149 บ้านเมืองจัง 0 2 3 0 5
150 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 2 1 1 3
151 บ้านพืชเจริญ 0 2 1 1 3
152 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 1 0 3
153 บ้านน้ำปูน 0 2 0 0 2
154 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 2 1 3
155 ดอนสะไมย์วิทยา 0 1 1 4 2
156 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 1 1 0 2
157 บ้านสะเนียน 0 1 1 0 2
158 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 1 1 0 2
159 บ้านจะเข้ภูหอม 0 1 1 0 2
160 บ้านม่วงเนิ้ง 0 1 1 0 2
161 บ้านห้วยปุก 0 1 1 0 2
162 บ้านห้วยหลอด 0 1 0 3 1
163 บ้านทรายทอง 0 1 0 1 1
164 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1 1
165 บ้านส้าน 0 1 0 1 1
166 บ้านบุ้ง 0 1 0 0 1
167 บ้านป่าสัก 0 1 0 0 1
168 บ้านกิ่วน้ำ 0 1 0 0 1
169 บ้านป่าหุ่ง 0 1 0 0 1
170 บ้านสาลีก 0 1 0 0 1
171 บ้านหลับมืนพรวน 0 1 0 0 1
172 บ้านห้วยนาย 0 1 0 0 1
173 บ้านเชียงของ 0 0 2 1 2
174 บ้านศาลา 0 0 2 0 2
175 บ้านสะละภูเวียง 0 0 2 0 2
176 บ้านน้ำเคิม 0 0 1 2 1
177 บ้านนาสา 0 0 1 1 1
178 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 1 1 1
179 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 1 0 1
180 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 1 0 1
181 บ้านฝายแก้ว 0 0 1 0 1
182 บ้านศรีนาชื่น 0 0 1 0 1
183 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0
รวม 653 556 337 289 1,835