สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 39 8 2 3 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 22 7 1 2 30
3 จอมจันทร์วิทยาคาร 15 9 5 2 29
4 ชุมชนบ้านอ้อย 15 7 3 3 25
5 น่านคริสเตียนศึกษา 13 8 6 0 27
6 บ้านน้ำงาว 12 7 6 1 25
7 ชุมชนบ้านนาคา 11 8 2 3 21
8 บ้านเปา 11 7 4 4 22
9 บ้านปางเป๋ย 11 2 2 2 15
10 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 10 15 3 6 28
11 บ้านวังยาว 10 9 2 2 21
12 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 10 7 4 4 21
13 บ้านห้วยแฮ้ว 10 6 5 8 21
14 ป่าแลวหลวงวิทยา 9 10 3 4 22
15 บ้านศรีนาม่าน 9 8 5 6 22
16 ประกิตเวชศักดิ์ 9 8 2 2 19
17 บ้านน้ำครกใหม่ 9 7 3 1 19
18 บ้านน้ำโค้ง 9 6 1 0 16
19 อนุบาลอยู่วิทยา 9 5 1 1 15
20 บ้านฟ้า 8 9 3 1 20
21 บ้านท่ามงคล 8 6 4 2 18
22 บ้านหาดเค็ด 8 4 3 1 15
23 บ้านนาไค้ 7 8 5 5 20
24 บ้านหัวเมือง 7 8 5 2 20
25 บ้านน้ำปาย 7 5 3 4 15
26 ไตรธารวิทยา 7 5 3 0 15
27 ชุมชนบ้านใหม่ 7 2 3 3 12
28 นิธิวิทย์ 7 1 2 1 10
29 ทุ่งศรีทอง 6 7 4 2 17
30 บ้านห้วยไฮ 6 6 5 0 17
31 ภูเค็งพัฒนา 6 1 0 0 7
32 บ้านซาวหลวง 6 0 2 0 8
33 ริมฝั่งว้าวิทยา 6 0 1 0 7
34 บ้านสันทะ 5 9 6 9 20
35 บ้านทุ่งน้อย 5 7 5 5 17
36 บ้านห้วยมอญ 5 6 1 1 12
37 บ้านก้อ 5 5 4 1 14
38 บ้านตอง 5 4 2 3 11
39 บ้านสองแคว 5 2 4 3 11
40 บ้านเชียงยืน 5 2 0 1 7
41 ชุมชนบ้านนาทะนุง 5 1 2 1 8
42 บ้านนา 4 11 6 6 21
43 บ้านดู่พงษ์ 4 10 7 6 21
44 บ้านแม่ขะนิง 4 6 4 4 14
45 บ้านถืมตอง 4 4 3 1 11
46 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 4 4 1 3 9
47 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 4 3 2 2 9
48 บ้านขึ่งงามมงคล 4 3 0 0 7
49 บ้านสาลี่ 4 2 3 4 9
50 ราษฎร์รัฐพัฒนา 4 2 3 0 9
51 บ้านน้ำลัด 4 2 2 1 8
52 หาดทรายทองวิทยาคาร 4 2 1 2 7
53 บ้านธงหลวง 4 2 1 1 7
54 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 4 2 0 0 6
55 ราชประชานุเคราะห์ 56 4 1 1 1 6
56 บ้านบ่อหอย 3 6 10 8 19
57 บ้านน้ำเกี๋ยน 3 6 5 5 14
58 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 3 6 2 2 11
59 บ้านใหม่ 3 5 3 2 11
60 บ้านไชยสถาน 3 4 2 5 9
61 บ้านหัวเวียงเหนือ 3 4 1 4 8
62 ชุมชนบ้านหลวง 3 4 0 8 7
63 อนุบาลเมืองลี 3 3 2 1 8
64 บ้านนวราษฏร์ 3 3 1 1 7
65 บ้านวัวแดง 3 2 0 1 5
66 บ้านคำเรือง 3 1 1 3 5
67 ซินจง 3 1 1 0 5
68 บ้านศรีเกิด 3 0 2 0 5
69 บ้านครกคำ 3 0 1 0 4
70 บ้านนาก้า 3 0 0 0 3
71 บ้านผาตูบ 2 6 4 3 12
72 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 2 5 5 5 12
73 บ้านร่มเกล้า 2 5 0 4 7
74 บ้านน้ำตวง 2 4 4 2 10
75 บ้านห้วยบง 2 4 2 4 8
76 บ้านม่วงใหม่ 2 4 1 2 7
77 บ้านน้ำพาง 2 3 4 8 9
78 ห้วยละเบ้ายา 2 3 3 5 8
79 บ้านน้ำมวบ 2 3 3 4 8
80 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 2 3 1 2 6
81 บ้านนาคา 2 3 0 0 5
82 บ้านพรหม 2 2 3 2 7
83 นบ้านนายาง 2 2 1 3 5
84 บ้านสถาน 2 2 0 1 4
85 บ้านสบยาง 2 2 0 1 4
86 บ้านพื้ใต้ 2 2 0 0 4
87 บ้านน้ำอูน 2 1 2 1 5
88 บ้านห้วยเลา 2 1 1 0 4
89 บ้านปงสนุก 2 1 0 3 3
90 บ้านชมพู 2 1 0 0 3
91 บ้านนาเคียน 2 1 0 0 3
92 บ้านน้ำแพะ 2 1 0 0 3
93 บ้านไหล่น่าน 2 0 1 0 3
94 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 2 0 0 1 2
95 บ้านปิงหลวง 1 6 6 6 13
96 บ้านเรือง 1 6 3 2 10
97 พรรณทิพย์วิทยา 1 5 0 0 6
98 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 4 0 0 5
99 บ้านวังตาว 1 3 2 0 6
100 บ้านน้ำแก่นกลาง 1 3 1 3 5
101 บ้านอ่ายนาผา 1 3 1 1 5
102 บ้านค้างอ้อย 1 3 1 0 5
103 บ้านแคว้ง 1 2 2 0 5
104 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 2 1 3 4
105 บ้านนากอก 1 2 1 1 4
106 บ้านกาใส 1 2 1 0 4
107 บ้านม่วงตึ๊ด 1 2 1 0 4
108 ตาลชุมศึกษาลัย 1 2 0 0 3
109 บ้านหนองบัว 1 2 0 0 3
110 บ้านทัพม่าน 1 2 0 0 3
111 บ้านพะเยา 1 2 0 0 3
112 บ้านผาสิงห์ 1 1 8 5 10
113 บ้านดอนเฟือง 1 1 3 2 5
114 บ้านดอนไพรวัลย์ 1 1 1 1 3
115 บ้านน้ำลี 1 1 1 0 3
116 บ้านเชตวัน 1 1 0 0 2
117 บ้านสะเลียม 1 1 0 0 2
118 บ้านสันติภาพ 1 1 0 0 2
119 บ้านปิงใน 1 0 3 0 4
120 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 1 0 1 1 2
121 บ้านป่าอ้อย 1 0 1 0 2
122 ชุมชนบ้านนาหลวง 1 0 1 0 2
123 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงส่า) 1 0 1 0 2
124 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 0 1 0 2
125 บ้านน้ำพุ 1 0 0 1 1
126 บ้านนาผา 1 0 0 1 1
127 บ้านสาคร 1 0 0 0 1
128 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 0 1
129 บ้านห้วยน้ำอุ่น 1 0 0 0 1
130 สายใยรักวิทยา 1 0 0 0 1
131 บ้านต้าม 1 0 0 0 1
132 บ้านห้วยจอย 1 0 0 0 1
133 บ้านพี้เหนือ 1 0 0 0 1
134 บ้านนาซาว 1 0 0 0 1
135 บ้านศรีนาป่าน 1 0 0 0 1
136 บ้านผาขวาง 0 5 3 4 8
137 บ้านเป้า 0 3 5 0 8
138 ฝั่งหมิ่น 0 3 3 0 6
139 บ้านท่าลี่ 0 3 2 1 5
140 บ้านฮากฮาน 0 3 2 0 5
141 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 3 0 1 3
142 บ้านศรีบุญเรือง 0 2 3 0 5
143 บ้านเมืองจัง 0 2 3 0 5
144 บ้านพืชเจริญ 0 2 1 1 3
145 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 1 0 3
146 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 2 0 1 2
147 บ้านน้ำปูน 0 2 0 0 2
148 บ้านป่าคา 0 1 2 1 3
149 ดอนสะไมย์วิทยา 0 1 1 4 2
150 บ้านโป่งคำ 0 1 1 2 2
151 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 1 1 2
152 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 1 1 0 2
153 บ้านสะเนียน 0 1 1 0 2
154 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 1 1 0 2
155 บ้านจะเข้ภูหอม 0 1 1 0 2
156 บ้านม่วงเนิ้ง 0 1 1 0 2
157 บ้านห้วยหลอด 0 1 0 3 1
158 บ้านทรายทอง 0 1 0 1 1
159 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1 1
160 บ้านส้าน 0 1 0 1 1
161 บ้านไพรอุดม 0 1 0 1 1
162 บ้านบุ้ง 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าสัก 0 1 0 0 1
164 บ้านกิ่วน้ำ 0 1 0 0 1
165 บ้านป่าหุ่ง 0 1 0 0 1
166 บ้านสาลีก 0 1 0 0 1
167 บ้านหลับมืนพรวน 0 1 0 0 1
168 บ้านห้วยนาย 0 1 0 0 1
169 บ้านห้วยปุก 0 1 0 0 1
170 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 0 2 2 2
171 บ้านเชียงของ 0 0 2 1 2
172 บ้านศาลา 0 0 2 0 2
173 บ้านสะละภูเวียง 0 0 2 0 2
174 บ้านน้ำเคิม 0 0 1 2 1
175 บ้านนาสา 0 0 1 1 1
176 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 1 1 1
177 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 1 0 1
178 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 1 0 1
179 บ้านฝายแก้ว 0 0 1 0 1
180 บ้านศรีนาชื่น 0 0 1 0 1
181 บ้านปางช้าง 0 0 0 1 0
182 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0
รวม 569 512 316 279 1,676