สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 18 7 8 33 39 8 2 3 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 9 4 22 22 7 1 2 30
3 บ้านน้ำงาว 8 1 1 10 12 7 6 1 25
4 ชุมชนบ้านอ้อย 5 4 7 16 15 7 3 3 25
5 น่านคริสเตียนศึกษา 5 4 4 13 13 8 6 0 27
6 จอมจันทร์วิทยาคาร 5 3 7 15 15 9 5 2 29
7 บ้านศรีนาม่าน 5 1 3 9 9 8 5 6 22
8 บ้านเปา 4 5 3 12 11 7 4 4 22
9 ประกิตเวชศักดิ์ 4 5 0 9 9 8 2 2 19
10 ป่าแลวหลวงวิทยา 4 4 2 10 9 10 3 4 22
11 บ้านปางเป๋ย 4 4 0 8 11 2 2 2 15
12 บ้านห้วยแฮ้ว 4 2 2 8 10 6 5 8 21
13 ไตรธารวิทยา 4 2 1 7 7 5 3 0 15
14 นิธิวิทย์ 4 2 1 7 7 1 2 1 10
15 บ้านหัวเมือง 4 1 2 7 7 8 5 2 20
16 บ้านวังยาว 3 3 1 7 10 9 2 2 21
17 บ้านน้ำโค้ง 3 2 2 7 9 6 1 0 16
18 บ้านห้วยมอญ 3 2 1 6 5 6 1 1 12
19 ชุมชนบ้านใหม่ 3 2 0 5 7 2 3 3 12
20 บ้านดู่พงษ์ 3 1 2 6 4 10 7 6 21
21 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 2 4 4 10 10 15 3 6 28
22 อนุบาลอยู่วิทยา 2 4 3 9 9 5 1 1 15
23 บ้านท่ามงคล 2 4 3 9 8 6 4 2 18
24 บ้านฟ้า 2 3 3 8 8 9 3 1 20
25 บ้านน้ำปาย 2 3 2 7 7 5 3 4 15
26 ริมฝั่งว้าวิทยา 2 3 0 5 6 0 1 0 7
27 บ้านหาดเค็ด 2 2 3 7 8 4 3 1 15
28 บ้านนา 2 2 1 5 4 11 6 6 21
29 ราชประชานุเคราะห์ 56 2 1 1 4 4 1 1 1 6
30 หาดทรายทองวิทยาคาร 2 1 0 3 4 2 1 2 7
31 บ้านนาไค้ 2 0 3 5 7 8 5 5 20
32 บ้านก้อ 2 0 2 4 5 5 4 1 14
33 บ้านขึ่งงามมงคล 2 0 2 4 4 3 0 0 7
34 บ้านถืมตอง 2 0 1 3 4 4 3 1 11
35 ซินจง 2 0 1 3 3 1 1 0 5
36 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 0 0 2 4 2 0 0 6
37 อนุบาลเมืองลี 2 0 0 2 3 3 2 1 8
38 บ้านคำเรือง 2 0 0 2 3 1 1 3 5
39 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 2 0 0 2 2 0 0 1 2
40 บ้านน้ำครกใหม่ 1 5 2 8 9 7 3 1 19
41 บ้านห้วยไฮ 1 5 1 7 6 6 5 0 17
42 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1 2 5 8 10 7 4 4 21
43 ทุ่งศรีทอง 1 2 1 4 6 7 4 2 17
44 ราษฎร์รัฐพัฒนา 1 2 1 4 4 2 3 0 9
45 ชุมชนบ้านนาทะนุง 1 2 0 3 5 1 2 1 8
46 บ้านธงหลวง 1 2 0 3 4 2 1 1 7
47 ภูเค็งพัฒนา 1 1 4 6 6 1 0 0 7
48 บ้านบ่อหอย 1 1 3 5 3 6 10 8 19
49 บ้านทุ่งน้อย 1 1 2 4 5 7 5 5 17
50 บ้านเชียงยืน 1 1 1 3 5 2 0 1 7
51 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 1 1 3 1 4 0 0 5
52 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1 1 0 2 4 4 1 3 9
53 บ้านหัวเวียงเหนือ 1 1 0 2 3 4 1 4 8
54 บ้านน้ำตวง 1 1 0 2 2 4 4 2 10
55 บ้านปงสนุก 1 1 0 2 2 1 0 3 3
56 บ้านชมพู 1 1 0 2 2 1 0 0 3
57 บ้านดอนเฟือง 1 1 0 2 1 1 3 2 5
58 บ้านซาวหลวง 1 0 2 3 6 0 2 0 8
59 บ้านสองแคว 1 0 2 3 5 2 4 3 11
60 บ้านน้ำลัด 1 0 1 2 4 2 2 1 8
61 บ้านน้ำเกี๋ยน 1 0 1 2 3 6 5 5 14
62 บ้านผาตูบ 1 0 1 2 2 6 4 3 12
63 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 0 1 2 2 5 5 5 12
64 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 0 1 2 2 3 1 2 6
65 บ้านพื้ใต้ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
66 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1 0 0 1 3 6 2 2 11
67 บ้านนาคา 1 0 0 1 2 3 0 0 5
68 บ้านน้ำอูน 1 0 0 1 2 1 2 1 5
69 บ้านห้วยเลา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
70 บ้านวังตาว 1 0 0 1 1 3 2 0 6
71 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 0 0 1 1 2 1 3 4
72 ตาลชุมศึกษาลัย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
73 บ้านป่าอ้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 บ้านสาคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 ชุมชนบ้านนาคา 0 4 3 7 11 8 2 3 21
77 บ้านตอง 0 3 2 5 5 4 2 3 11
78 บ้านร่มเกล้า 0 3 1 4 2 5 0 4 7
79 บ้านแม่ขะนิง 0 2 2 4 4 6 4 4 14
80 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 2 0 2 4 3 2 2 9
81 บ้านสันทะ 0 1 4 5 5 9 6 9 20
82 บ้านไชยสถาน 0 1 3 4 3 4 2 5 9
83 ชุมชนบ้านหลวง 0 1 2 3 3 4 0 8 7
84 บ้านครกคำ 0 1 2 3 3 0 1 0 4
85 บ้านนวราษฏร์ 0 1 1 2 3 3 1 1 7
86 บ้านวัวแดง 0 1 1 2 3 2 0 1 5
87 บ้านนาก้า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
88 บ้านไหล่น่าน 0 1 1 2 2 0 1 0 3
89 บ้านค้างอ้อย 0 1 1 2 1 3 1 0 5
90 บ้านผาสิงห์ 0 1 1 2 1 1 8 5 10
91 บ้านเชตวัน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
92 บ้านใหม่ 0 1 0 1 3 5 3 2 11
93 บ้านม่วงใหม่ 0 1 0 1 2 4 1 2 7
94 ห้วยละเบ้ายา 0 1 0 1 2 3 3 5 8
95 บ้านนาเคียน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านปิงหลวง 0 1 0 1 1 6 6 6 13
97 บ้านแคว้ง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
98 บ้านกาใส 0 1 0 1 1 2 1 0 4
99 บ้านปิงใน 0 1 0 1 1 0 3 0 4
100 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
101 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงส่า) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
102 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 สายใยรักวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 1 0 1 0 2 0 1 2
105 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 1 0 1 0 1 1 0 2
106 บ้านสาลี่ 0 0 2 2 4 2 3 4 9
107 บ้านสถาน 0 0 2 2 2 2 0 1 4
108 พรรณทิพย์วิทยา 0 0 2 2 1 5 0 0 6
109 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 2 4 2 4 8
110 บ้านน้ำพาง 0 0 1 1 2 3 4 8 9
111 บ้านพรหม 0 0 1 1 2 2 3 2 7
112 บ้านสบยาง 0 0 1 1 2 2 0 1 4
113 บ้านน้ำแพะ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 1 1 1 3 1 3 5
115 บ้านนากอก 0 0 1 1 1 2 1 1 4
116 บ้านดอนไพรวัลย์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
117 บ้านต้าม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านห้วยจอย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านพืชเจริญ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
120 บ้านสะเนียน 0 0 1 1 0 1 1 0 2
121 บ้านเชียงของ 0 0 1 1 0 0 2 1 2
122 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0 3 0 2 0 5
123 บ้านน้ำมวบ 0 0 0 0 2 3 3 4 8
124 นบ้านนายาง 0 0 0 0 2 2 1 3 5
125 บ้านเรือง 0 0 0 0 1 6 3 2 10
126 บ้านอ่ายนาผา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
127 บ้านม่วงตึ๊ด 0 0 0 0 1 2 1 0 4
128 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 บ้านทัพม่าน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 บ้านพะเยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านน้ำลี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านสันติภาพ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
135 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
137 บ้านนาผา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
138 บ้านพี้เหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านนาซาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านศรีนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านผาขวาง 0 0 0 0 0 5 3 4 8
142 บ้านเป้า 0 0 0 0 0 3 5 0 8
143 ฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 0 3 3 0 6
144 บ้านท่าลี่ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
145 บ้านฮากฮาน 0 0 0 0 0 3 2 0 5
146 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
147 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
148 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
149 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
150 บ้านน้ำปูน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
152 ดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 4 2
153 บ้านโป่งคำ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
154 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
155 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านม่วงเนิ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
159 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านส้าน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านไพรอุดม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านบุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านกิ่วน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านป่าหุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านสาลีก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหลับมืนพรวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านห้วยปุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
172 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
174 บ้านน้ำเคิม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
175 บ้านนาสา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
176 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านฝายแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านปางช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 161 156 493 569 512 316 279 1,397