เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ก.ย. 2556
7 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

           เรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน สพป.น่าน เขต 2 จะทำพิธีมอบใบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกรายการ  ทั้งระดับภาคและระดับชาติพร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมฯจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดและเงินอุดหนุนค่าพาหนะ ที่พักและค่าอาหารนักเรียนจาก สพฐ.ในที่ประชุมผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 17 มีนาคม 57ณ ห้องประชุมชมพูภูคา เวลา 09.00น. โดยให้ผู้บริหารเป็นผู้รับแทนทั้งหมด  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับชาตินำหลักฐานการขอรับเงินอุดหนุนมาในวันนั้นด้วย  ติดต่อสอบถามเรื่องเอกสารทางการเงินที่คุณกุลธวัธ  อินนา  โทร 0890819157  ครับ  
               ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่น  จนประสบผลสำเร็จในการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 63/2556 ณ เมืองทองธานี
             ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด  ที่อนุมัติเงินงบประมาณสมทบสนับสนุนกิจกรรมเด็กนัเรียนในครั้งนี้ด้วย
             ขอขอบคุณ สพฐ.ที่อนุมัติเงินค่าอาหาร ที่พัก ค่าพาหนะแก่นักเรียนที่เดินทางไปแข่งขันในระดับชาติครั้งนี้ด้วย   เงินมาแล้วครับ  รอหนังสือแจ้งให้โรงเรียนมารับประมาณอาทิตย์หน้า10-14มีค.57
 
           ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อด้านล่างนี้มารับเงินสนับสนุนเด็กนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ เพชรบูรณ์  ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557 นี้ ถ้าหากไม่มารับตามวันเวลดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
         โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง ไตรคามบำรุง ท่าวังผาประชารัฐ น้ำปัวพัฒนา น้ำเลียง บ้านม่วง บ้านยู้ บ้านส้าน ศรีสระวงคื อนุบาลนิธากร เพียงหลวง ไทยรัฐวิทยา 98
 
             ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ เพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผ้ฝึกสอนให้ละเอียดในเว็บไซด์ www.north63.sillapa.net  ถ้าหากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องที่ ศน.ภิญญพัชญ์ เหมือนโพธิ์ โทร 0892064339 email-sornorpen@gmail.com หรือ อ.นิรุทธิ์  แก้วนิคม โทร 0816607989 email-admin_wk@hotmail.com ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557 หลังจากนั้นระบบจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ในวันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
                                            admin nan2
 
      ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ เพชรบูรณ์และทุกๆเหลียญรางวัล อีกทั้งทุกๆโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯขอให้เดินทางไปทุกๆที่โดยสวัสดิภาพครับ
                                    admin nan2
 
               ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไประดับภาค จ เพชรบูรณ์ ติดตามข่าวสารต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาบนหน้าเว็บไซด์ของระดับภาคนะครับ( เผื่อจะไม่ตกข่าว)  
  ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนแข่งขันศิลปะฯระดับภาค ตามรายชื่อแจ้งแล้วนั้น  มารับเงินดังกล่าวได้ในวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.56 โดยนำเอาหลักฐานใบสำคัญการรับเงิน  ให้นักเรียนเซ็นต์ตามจำนวนนักเรียนที่ได้รับตามแบบใบสำคัญรับเงินตัวจริง
ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน ลายมือชื่อ
       
 
  เรียนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  สพป น่าน เขต 2 อนุมัติเงินสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค จ เพชรบูรณ์  เป็นรายหัวๆละ 150 บาท(คูณด้วยจำนวนนักเรียน) ใช้หลักฐานล้างหนี้  ใบสำคัญรับเงิน คิดเป็นค่าอาหารนักเรียนมื้อละ  40 บาท  สามารถยืมเงินทดลองราชการจากโรงเรียนไปก่อนแล้วนำหลักฐานมาล้างหนี้ทีหลัง  สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (คุณกุลธวัช อินนา)   
                 ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อนี้มารับเสื้อศิลปะฯ(รอบแรก)ได้ในวันที่่ 27,29พย./2-6ธค.56 ดังนี้
โรงเรียนบ้านนาวงค์ 14 ตัว/โรงเรียนบ้านดอนแก้ว9 ตัว/ โรงเรียนบ้านด่าน 20ตัว/ โรงเรียนบ้านปางแก28 ตัว/  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 10ตัว/ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง9ตัว/  โรงเรียนบ้านวังว้า 4ตัว/ โรงเรียนวรนคร 3ตัว/ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง6ตัว/  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าฯ7ตัว/  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง18ตัว/  โรงเรียนบ้านสบเป็ด10ตัว/  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง6ตัว/  โรงเรียนบ้านนาคอก12ตัว/  ผอ โรงเรียนบ้านปง ท่าวังผา 1ตัว/ โรงเรียนบ้านสันเจริญ 12ตัว/ โรงเรียนริม-ป่าคาฯ11ตัว
(รับเสื้อพร้อมจ่ายเงิน/ตัวละ 220 บาท)
 
             ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันฯระดับภาค จ.เพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 56 ทำเรื่องขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาเพื่อไปพักค้างคืน  ก่อนออกเดินทางหนึ่งเดือนที่กลุ่มส่งเสริมฯสพป.น่าน เขต 2  ด้วย  (ทำแต่เนิ่นๆนะครับ)
        และขอให้ตรวจสอบรายชื่อ/วัน  เวลา/สถานที่ ที่จะเข้าแข่งขันระดับภาคได้ใน  http://north63.sillapa.net/
 
                   ประกาศ  โรงเรียนใดที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อ/ตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนเพื่อแข่งขันฯระดับภาค  จะเปลี่ยนได้หลังวันที่ 10 พย.56 ขอให้โรงเรียนรีบพิมพ์หรืออัพโหลดเกียรติบัตรก่อนที่ สพป น่าน เขต 2 จะส่งข้อมูลถึงระดับภาคภายในวันที่ 15 พย.56 นี้  โดยแจ้งให้ สพป.น่าน เขต 2 ทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขให้  และระดับภาคจะปิดระบบในวันที่ 20 พย.56 นี้เช่นกัน
(การเปลี่ยนตัวให้เป็นไปตามระเบียบของ สพฐ.)
 
              ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชนะเลิศซ้ำกัน 2 รายการในคนคนเดียวกันพิจารณายกเลิกให้เหลือเพียงนักเรียนหนึ่งคนต่อหนึ่งรายการ ก่อนที่จะเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์  และแจ้งให้ สพป.น่าน เขต 2 ทราบภายในวันที่ 1 พ.ย.56 นี้ เพื่อที่จะได้แจ้งผู้ที่ได้ลำดับรองลงมาเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป  ถ้าเลยกำหนด สพป น่าน เขต 2 จะพิจารณาดำเนินการยกเลิกให้(ตามประกาศ  สพฐ.ข้อ6 หน้า3 การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่)  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
                      สพป.น่าน เขต 2 จะเปิดระบบให้โรงเรียนทดทองพิมพ์เกียรติบัตรต่างๆภายในอาทิตย์นี้และพิมพ์ฉบับจริงได้ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2556 นี้  ขอให้ทางโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อย  การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้บันทึกขอฯไปยังกลุ่มส่งเสริมฯสพป.น่าน.เขต 2 ส่วนการขอเปลี่ยนตัวหรือข้อสงสัยกรณีอื่นๆให้ดูเกณฑ์ตามประกาศของ สพฐ.ท้ายเว็บไซด์นี้  ปัญหาทุกอย่างจะเรียบร้อยไปด้วยดี

                                                                                   Admin/nan2
 
  ขอให้โรงเรียนที่แข่งในระดับ ม.1-3 ขยายโอกาส ตรวจสอบตารางแข่งขันที่ถูกต้องได้ที่ www.banprangschool.net
รายละเอียดต่างๆ คลิก
 
 

คำสั่งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

รายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

 
  แจ้งเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการทางฝ่ายจัดการแข่งขัน ทางคณะกรรมการ จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน บางข้อ ดังนี้ 1. โรงเรียนเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ มาเอง 2. ในกรณีที่โรงเรียนจะใช้เครื่องสำรองไฟ UPS ให้เตรียมมาเอง 3. โรงเรียนเตรียม โปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันลงในแฟลชไดรฟ์ (FlashDrive) (ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน) *ห้องที่ใช้ในการแข่งขันบางเครื่องไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม  
      เรียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาภาคบังคับ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านทุกท่าน  ขอให้คณะกรรมการแต่ละชุดส่งตัวแทนมารับซองเอกสารการแข่งขันของแต่ละวันตั้งแต่เวลา 08.30น เป็นต้นไป  ณ จุดอาคารวิศนุรักษ์  ชั้นล่าง(โรงอาหาร)และส่งซองเอกสารคืนเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ณ จุดเดิม

จาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
 
  แจ้งโรงเรียนที่แข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เปลี่ยนจากวันที่ 24 เป็นวันที่ 23
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 เวลา 09.00-12.00

 
  แจ้งโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สพป.น่าน เขต 2 จะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในวันที่ 20-21 ก.ย. 56  เพื่อนำไปใช้ในวันแข่งขัน 23-24 ก.ย. 56 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
 

        กลุ่มโรงเรียนที่ต้องการจะส่งรายชื่อกรรมการระดับเขตฯส่งได้ที่  e-mial / nan2pua@hotmail.com โดยด่วนจะนำรายชื่อบรรจุลงคำสั่งเพื่อเสนอแต่งตั้งต่อไปและกรุณาโทรแจ้ง คุณประเชิญ  ยาอุด ด้วย

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่
2. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕  คลิกได้ที่นี่

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57
ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57
ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57
ลำดับการประกวดขับขานประสานเสียงระดับประเทศ ครั้งที่ 63
ประกาศ ด่วน! ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงส่งชื่อเพลง
ดาวน์โหลดแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556
เว็บไซต์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ และ นักบินน้อย สพฐ.
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า
IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระบียบการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ ระดับชาติ (เพิ่มเติม)
หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 157
จำนวนทีม 2,346
จำนวนนักเรียน 5,007
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,411
จำนวนกรรมการ 823
ครู+นักเรียน 8,418
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,241
ประกาศผลแล้ว 257/257 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 72
เมื่อวาน 46
สัปดาห์นี้ 169
สัปดาห์ที่แล้ว 912
เดือนนี้ 1,725
เดือนที่แล้ว 2,231
ปีนี้ 9,740
ทั้งหมด 261,376