หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องป.1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องโสตฯ 114 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.3 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.4 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องโสตฯ 114 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 116 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 116 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 141 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184