หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง สนามหน้าสพป.น่านเขต 2 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง สนามหน้าสพป.น่านเขต 2 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬา 23 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมเอื้องคำ 13 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 912 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารแผนกช่างเชื่อมโลหะ ชั้น 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911-912 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 632-633 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ป.6/2 อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องเด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 143 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้องภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 144 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184