หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ป.5/1 อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ป.5/2 อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 141 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 114 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 116 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 13.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร ห้องช่อเอื้อง อาคาร 4 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้องช่อเอื้อง อาคาร 4 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 13.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184