หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.3/2,ป.3/3 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.3/1,ป.2/3 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 511 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.2/2,ป.5/3 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.5/2,ป.5/1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 512-513 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 514 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องป.4/1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ศูนย์ ASEAN 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องป.2/1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 541 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
17 732 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
18 735 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
19 736 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 723 การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
21 733 การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
22 724 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
23 725 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
24 726 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 13 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
25 728 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
26 729 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
27 730 การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ประชุมลีลาวดี 1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
28 731 การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ประชุมลีลาวดี 1 13 ก.ย. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
-
29 734 การแข่งขันการเขียนบรรยายภาพ "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง วิทย์ 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184