หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2556   12 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถ 1 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถ 2 13 ก.ย. 2556 09.00- 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
2 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
5 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
6 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เต็นท์ T1-2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เต็นท์ T3-4 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง โรงรถหลังอาคารอำนวยการ 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง โรงรถหลังอาคารอำนวยการ 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 732 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 735 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 736 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 723 การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 733 การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 724 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 725 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 726 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 13 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
9 728 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 729 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
11 730 การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ประชุมลีลาวดี 1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 731 การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ประชุมลีลาวดี 1 13 ก.ย. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
13 734 การแข่งขันการเขียนบรรยายภาพ "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง วิทย์ 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมเอื้องคำ 13 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184