หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ 91 52 61.18% 19 22.35% 10 11.76% 4 4.71% 85
2 โรงเรียนวรนคร 51 39 76.47% 8 15.69% 2 3.92% 2 3.92% 51
3 โรงเรียนบ้านไร่ 55 31 58.49% 17 32.08% 3 5.66% 2 3.77% 53
4 โรงเรียนบ้านปงสนุก 60 27 46.55% 20 34.48% 10 17.24% 1 1.72% 58
5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 54 27 55.1% 14 28.57% 5 10.2% 3 6.12% 49
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 60 26 50.98% 13 25.49% 10 19.61% 2 3.92% 51
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 58 25 46.3% 18 33.33% 6 11.11% 5 9.26% 54
8 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 63 25 48.08% 14 26.92% 8 15.38% 5 9.62% 52
9 โรงเรียนบ้านสบมาง 53 24 48.98% 13 26.53% 8 16.33% 4 8.16% 49
10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 55 24 47.06% 12 23.53% 11 21.57% 4 7.84% 51
11 โรงเรียนสกาดพัฒนา 39 24 64.86% 5 13.51% 6 16.22% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนแสนทองวิทยา 41 23 56.1% 8 19.51% 8 19.51% 2 4.88% 41
13 โรงเรียนบ้านสบกอน 35 23 67.65% 8 23.53% 3 8.82% 0 0% 34
14 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 31 23 79.31% 6 20.69% 0 0% 0 0% 29
15 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 55 21 38.89% 16 29.63% 12 22.22% 5 9.26% 54
16 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 43 20 47.62% 11 26.19% 5 11.9% 6 14.29% 42
17 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 39 19 51.35% 11 29.73% 5 13.51% 2 5.41% 37
18 โรงเรียนสองแคว 29 19 67.86% 5 17.86% 2 7.14% 2 7.14% 28
19 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 41 19 50% 4 10.53% 7 18.42% 8 21.05% 38
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 45 18 42.86% 15 35.71% 7 16.67% 2 4.76% 42
21 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 38 17 53.13% 6 18.75% 6 18.75% 3 9.38% 32
22 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 53 16 36.36% 14 31.82% 10 22.73% 4 9.09% 44
23 โรงเรียนบ้านแหน 38 15 44.12% 8 23.53% 6 17.65% 5 14.71% 34
24 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 39 14 40% 13 37.14% 7 20% 1 2.86% 35
25 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 31 14 46.67% 8 26.67% 8 26.67% 0 0% 30
26 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 36 14 43.75% 6 18.75% 8 25% 4 12.5% 32
27 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 34 13 43.33% 10 33.33% 7 23.33% 0 0% 30
28 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 23 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 23 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
30 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 27 12 46.15% 6 23.08% 7 26.92% 1 3.85% 26
31 โรงเรียนบ้านปางแก 24 11 50% 7 31.82% 1 4.55% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 25 11 45.83% 5 20.83% 4 16.67% 4 16.67% 24
33 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 20 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
34 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 57 10 27.03% 9 24.32% 14 37.84% 4 10.81% 37
36 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 27 10 38.46% 7 26.92% 7 26.92% 2 7.69% 26
37 โรงเรียนศรีสระวงค์ 17 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
38 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 40 9 27.27% 10 30.3% 10 30.3% 4 12.12% 33
39 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 32 8 26.67% 13 43.33% 6 20% 3 10% 30
40 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 17 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนบ้านด่าน 32 7 30.43% 7 30.43% 6 26.09% 3 13.04% 23
42 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านสว้า 40 6 16.22% 16 43.24% 11 29.73% 4 10.81% 37
45 โรงเรียนบ้านร้อง 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนดอนมูล(ศิลาเพชร) 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านถ่อน 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านผาหลัก 16 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
53 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 16 5 31.25% 2 12.5% 7 43.75% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านผาเวียง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 25 4 19.05% 7 33.33% 8 38.1% 2 9.52% 21
60 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
61 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านปง 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านน้ำคา 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 8
69 โรงเรียนเพียงหลวง 7 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 15 3 21.43% 7 50% 0 0% 4 28.57% 14
71 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 14 3 21.43% 6 42.86% 5 35.71% 0 0% 14
72 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 19 3 21.43% 2 14.29% 7 50% 2 14.29% 14
73 โรงเรียนบ้านตึ้ด 13 3 23.08% 2 15.38% 7 53.85% 1 7.69% 13
74 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านสะปัน 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา+สาขาบ้านน้ำหมาว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านป่าหัด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนไตรคามวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านนาฝาง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนพนาสวรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านกอก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 12 2 16.67% 9 75% 1 8.33% 0 0% 12
84 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 12 2 16.67% 6 50% 4 33.33% 0 0% 12
85 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 14 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
87 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
89 โรงเรียนบ้านยู้ 13 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 13
90 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนธาราบรรพต+บ้านสร้อยพร้าว 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านนาคอก+สาขานาบง 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านสบปืน 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
94 โรงเรียนบ้านคัวะ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านม่วง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านสบหนอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านแดนพนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านปอน 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
106 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านพร้าว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านปางปุก 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านก๋ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านชี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล(ปัว) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านนาขวาง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านปางกอม 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านปางหก 9 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 7 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหนองผุก 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านสบสาย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านนากอก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านหนาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านปางยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านสะเกิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 5 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านเกวต 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184