หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 025 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 15 28 22
2 007 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 4 6 6
3 057 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 38 65 49
4 108 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 45 99 72
5 083 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 4 12 8
6 109 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 39 64 52
7 092 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 39 80 60
8 029 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 20 67 35
9 019 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 43 97 77
10 072 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 6 10 6
11 035 โรงเรียนดอนมูล(ศิลาเพชร) 10 21 14
12 060 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 8 13 12
13 149 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 0 0 0
14 128 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 3 8 4
15 100 โรงเรียนธาราบรรพต+บ้านสร้อยพร้าว 5 13 10
16 116 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 32 60 44
17 091 โรงเรียนบ้านกอก 4 18 9
18 027 โรงเรียนบ้านกอกจูน 0 0 0
19 163 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 8 6
20 164 โรงเรียนบ้านก๋ง 2 3 2
21 006 โรงเรียนบ้านขอน 0 0 0
22 136 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 12 37 23
23 063 โรงเรียนบ้านคัวะ 6 8 8
24 087 โรงเรียนบ้านชี 2 4 4
25 011 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 3 7 4
26 095 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 7 21 11
27 097 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 8 14 14
28 079 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 2 2
29 061 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 7 30 12
30 145 โรงเรียนบ้านด่าน 32 70 44
31 080 โรงเรียนบ้านตึ้ด 13 15 11
32 051 โรงเรียนบ้านถ่อน 12 29 15
33 012 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 17 49 25
34 034 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 10 27 19
35 074 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 7 25 14
36 068 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 31 62 37
37 129 โรงเรียนบ้านนากอก 2 2 2
38 018 โรงเรียนบ้านนาก้อ 0 0 0
39 127 โรงเรียนบ้านนาขวาง 4 7 6
40 130 โรงเรียนบ้านนาคอก+สาขานาบง 7 14 10
41 023 โรงเรียนบ้านนาฝาง 5 9 8
42 050 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 9 24 16
43 008 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 55 107 74
44 044 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 3 3 2
45 045 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 5 11 10
46 082 โรงเรียนบ้านน้ำคา 7 8 8
47 143 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 19 30 23
48 038 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 2 6 3
49 113 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 5 9 7
50 047 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 8 22 15
51 033 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 23 42 36
52 144 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 25 55 40
53 046 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 3 7 6
54 106 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 9 30 18
55 111 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 12 30 14
56 098 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 3 5 3
57 052 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 2 2 2
58 102 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 27 47 36
59 041 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 4 15 8
60 117 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 0 0 0
61 040 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 34 57 50
62 147 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 3 11 6
63 135 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 41 119 64
64 132 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 14 34 21
65 162 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 5 9 7
66 064 โรงเรียนบ้านปง 10 15 14
67 010 โรงเรียนบ้านปงสนุก 60 97 71
68 001 โรงเรียนบ้านปรางค์ 91 211 148
69 103 โรงเรียนบ้านปอน 6 9 8
70 120 โรงเรียนบ้านปางกอม 5 13 10
71 123 โรงเรียนบ้านปางปุก 6 9 6
72 031 โรงเรียนบ้านปางยาง 1 3 2
73 122 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 4 4
74 139 โรงเรียนบ้านปางหก 9 20 14
75 110 โรงเรียนบ้านปางแก 24 61 39
76 005 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 2 2
77 004 โรงเรียนบ้านป่าหัด 5 12 8
78 125 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 14 33 17
79 089 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 2 4 3
80 153 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1 2 2
81 118 โรงเรียนบ้านผาหลัก 16 27 17
82 036 โรงเรียนบ้านผาเวียง 8 26 15
83 054 โรงเรียนบ้านพร้าว 4 9 6
84 093 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 8 24 14
85 013 โรงเรียนบ้านพาน 0 0 0
86 059 โรงเรียนบ้านม่วง 5 7 7
87 124 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา+สาขาบ้านน้ำหมาว 6 10 9
88 049 โรงเรียนบ้านยู้ 13 17 13
89 002 โรงเรียนบ้านร้อง 11 44 21
90 073 โรงเรียนบ้านวังว้า 0 0 0
91 020 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 4 5 4
92 090 โรงเรียนบ้านสบกอน 35 67 36
93 075 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 6 20 13
94 138 โรงเรียนบ้านสบปืน 9 14 13
95 126 โรงเรียนบ้านสบมาง 53 89 73
96 065 โรงเรียนบ้านสบสาย 3 12 7
97 067 โรงเรียนบ้านสบหนอง 4 10 7
98 042 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 60 153 80
99 134 โรงเรียนบ้านสว้า 40 73 46
100 133 โรงเรียนบ้านสะปัน 8 14 9
101 121 โรงเรียนบ้านสะเกิน 1 1 1
102 048 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 6 10 8
103 094 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 2 4 3
104 021 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 63 143 100
105 085 โรงเรียนบ้านหนอง 5 15 9
106 070 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 14 11
107 099 โรงเรียนบ้านหนองผุก 4 7 4
108 017 โรงเรียนบ้านหนาด 2 5 3
109 131 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 5 13 5
110 140 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 7 13 9
111 015 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 10 17 14
112 142 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 53 157 87
113 137 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 57 88 71
114 088 โรงเรียนบ้านเกวต 3 12 7
115 071 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 7 18 11
116 148 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 25 54 37
117 112 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 3 3 3
118 009 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1 15 4
119 055 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 12 18 16
120 078 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 4 7 6
121 016 โรงเรียนบ้านแดนพนา 4 13 7
122 114 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 4 5 4
123 039 โรงเรียนบ้านแหน 38 61 48
124 081 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 24 9
125 032 โรงเรียนบ้านไร่ 55 79 70
126 022 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 14 45 23
127 037 โรงเรียนพนาสวรรค์ 4 12 8
128 077 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 54 108 78
129 062 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 5 15 6
130 030 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 27 61 35
131 104 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 36 68 57
132 150 โรงเรียนยอด 0 0 0
133 076 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 23 52 40
134 003 โรงเรียนวรนคร 51 130 88
135 014 โรงเรียนศรีสระวงค์ 17 32 22
136 024 โรงเรียนสกาดพัฒนา 39 84 59
137 115 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 55 155 93
138 028 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 9 17 13
139 151 โรงเรียนสองแคว 29 60 42
140 146 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 40 75 51
141 161 โรงเรียนอนุบาลจริยปัญญา 0 0 0
142 160 โรงเรียนอนุบาลทะกอง 0 0 0
143 154 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 16 25 23
144 158 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 0
145 155 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 12 20 18
146 156 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ 0 0 0
147 157 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล(ปัว) 2 6 4
148 159 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอลเชียงกลาง 0 0 0
149 105 โรงเรียนเพียงหลวง 7 5 11 9
150 043 โรงเรียนแสนทองวิทยา 41 91 61
151 096 โรงเรียนไตรคามวิทยา 5 16 8
152 026 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 13 26 18
153 084 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 16 15
154 056 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 8 22 8
155 086 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 31 56 40
156 107 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 58 104 80
157 101 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1 1 1
รวม 2346 5007 3411
8418

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184