สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 50 16 8 2 74
2 วรนคร 32 7 1 2 40
3 บ้านไร่ 25 16 2 1 43
4 บ้านสบเป็ด 25 11 10 2 46
5 บ้านสบกอน 22 7 3 0 32
6 บ้านนาวงศ์ 20 15 11 4 46
7 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 20 14 7 4 41
8 สมาคมพยาบาลไทย 20 12 11 4 43
9 แสนทองวิทยา 20 8 7 1 35
10 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 18 18 6 4 42
11 พระพุทธบาทวิทยา 18 14 4 2 36
12 ไตรราษฎร์สามัคคี 17 6 0 0 23
13 บ้านบ่อหยวก 17 4 7 8 28
14 สกาดพัฒนา 17 4 3 1 24
15 สองแคว 17 3 2 1 22
16 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 16 10 5 2 31
17 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 15 15 7 1 37
18 บ้านสบมาง 14 8 7 2 29
19 มณีพฤกษ์ 14 6 8 4 28
20 บ้านน้ำโมงปางสา 13 10 7 0 30
21 บ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 13 8 6 0 27
22 ชุมชนบ้านดอนตัน 13 6 5 2 24
23 บ้านปงสนุก 12 17 10 1 39
24 บ้านแหน 12 7 5 3 24
25 ชุมชนศิลาแลง 11 9 5 4 25
26 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 11 2 1 0 14
27 บ้านห้วยฟอง 10 12 8 3 30
28 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 10 10 5 1 25
29 บ้านห้วยโก๋น 10 9 14 4 33
30 บ้านน้ำยาว 10 5 2 0 17
31 ชุมชนศิลาเพชร 10 4 3 0 17
32 ศรีสระวงค์ 10 4 0 0 14
33 ภูคาวิทยาคม 9 6 7 2 22
34 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 8 5 1 0 14
35 บรรณโศภิษฐ์ 7 12 5 2 24
36 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 7 10 10 3 27
37 บ้านด่าน 7 7 6 3 20
38 บ้านทุ่งกวาง 7 6 0 1 13
39 บ้านนาฝ่า 7 1 1 0 9
40 บ้านน้ำรีพัฒนา 6 5 4 4 15
41 บ้านปางแก 6 5 1 2 12
42 บ้านสว้า 5 14 10 3 29
43 บ้านน้ำเลียง 5 6 6 1 17
44 อนุบาลสุภาพ 5 4 2 0 11
45 บ้านห้วยท่าง 5 4 1 0 10
46 บ้านถ่อน 5 3 3 1 11
47 บ้านผาหลัก 5 3 0 3 8
48 บ้านขุนน้ำน่าน 5 3 0 2 8
49 อนุบาลนิธากร 5 2 7 2 14
50 สหราษฎร์บำรุง 5 2 2 0 9
51 ดอนมูล(ศิลาเพชร) 5 2 0 0 7
52 บ้านสบขุ่น 5 1 0 0 6
53 พัฒนานิคมวิทยา 5 0 0 0 5
54 ไตรประชาวิทยา 4 5 2 2 11
55 บ้านร้อง 4 4 0 0 8
56 บ้านดอยติ้ว 4 3 0 0 7
57 บ้านเชียงแล-นาทราย 4 2 1 0 7
58 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 4 1 2 1 7
59 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 4 1 1 0 6
60 บ้านน้ำพุร้อน 4 1 0 0 5
61 เพียงหลวง 7 4 0 0 1 4
62 บ้านเปียงซ้อ 3 6 7 2 16
63 จตุราษฎร์ศึกษา 3 6 0 3 9
64 บ้านบ่อหลวง 3 5 5 0 13
65 บ้านน้ำลาด 3 4 1 0 8
66 บ้านทุ่งเฮ้า 3 4 1 0 8
67 บ้านน้ำช้างพัฒนา 3 2 7 2 12
68 บ้านตึ้ด 3 2 7 1 12
69 บ้านหนอง 3 2 0 0 5
70 บ้านยอดดอยวัฒนา+สาขาบ้านน้ำหมาว 3 2 0 0 5
71 บ้านปง 3 1 4 1 8
72 บ้านท่าค้ำ 3 1 2 0 6
73 ไตรคามวิทยา 3 1 0 1 4
74 บ้านนาฝาง 3 1 0 0 4
75 ไตรมิตรวิทยา 3 0 3 0 6
76 พนาสวรรค์ 3 0 1 0 4
77 บ้านป่าหัด 3 0 0 0 3
78 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 2 8 1 0 11
79 ไตรราษฎร์วิทยา 2 4 2 0 8
80 บ้านใหม่ 2 4 1 2 7
81 บ้านยู้ 2 3 6 2 11
82 บ้านผักเฮือก 2 3 4 3 9
83 บ้านหนองบัว 2 3 0 0 5
84 บ้านนาคอก+สาขานาบง 2 2 3 0 7
85 บ้านคัวะ 2 2 2 0 6
86 ธาราบรรพต+บ้านสร้อยพร้าว 2 2 0 0 4
87 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 2 2 0 0 4
88 บ้านม่วง 2 1 2 0 5
89 บ้านนาหนุน 2 2 1 2 0 5
90 บ้านน้ำคา 2 1 1 0 4
91 บ้านสบหนอง 2 1 1 0 4
92 บ้านแดนพนา 2 1 1 0 4
93 บ้านดอนสบเปือ 2 1 0 1 3
94 บ้านดอนมูล(แงง) 2 0 1 0 3
95 บ้านพร้าวกลาง 2 0 1 0 3
96 บ้านส้อเด่น 2 0 0 0 2
97 บ้านดอนแก้ว 1 5 1 0 7
98 บ้านน้ำสอด 1 3 2 0 6
99 บ้านห่างทางหลวง 1 3 0 1 4
100 บ้านสบปืน 1 2 1 2 4
101 บ้านปอน 1 2 1 1 4
102 บ้านสะปัน 1 2 1 0 4
103 บ้านแพะกลาง 1 2 1 0 4
104 บ้านน้ำลักใต้ 1 2 0 0 3
105 บ้านปางปุก 1 1 3 1 5
106 บ้านน้ำแป่ง 1 1 1 0 3
107 บ้านพร้าว 1 1 1 0 3
108 บ้านกิ่วจันทร์ 1 1 0 1 2
109 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 1 0 0 2
110 บ้านก๋ง 1 1 0 0 2
111 อนุบาลอิมมานูเอล(ปัว) 1 1 0 0 2
112 บ้านนาขวาง 1 0 3 0 4
113 ชุมชนบ้านเจดีย์ 1 0 1 1 2
114 บ้านดอนแท่น 1 0 1 0 2
115 บ้านปางส้าน 1 0 0 1 1
116 บ้านกอก 1 0 0 0 1
117 บ้านชี 1 0 0 0 1
118 บ้านผาสิงห์ 1 0 0 0 1
119 บ้านสกาดใต้ 1 0 0 0 1
120 บ้านเสี้ยว 1 0 0 0 1
121 บ้านปางกอม 0 5 0 0 5
122 บ้านปางหก 0 3 3 0 6
123 บ้านหนองผุก 0 3 1 0 4
124 บ้านสบสาย 0 3 0 0 3
125 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 2 1 0 3
126 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 2 1 0 3
127 บ้านน้ำอ้อ 0 2 0 1 2
128 บ้านห้วยทรายขาว 0 2 0 0 2
129 บ้านนากอก 0 2 0 0 2
130 บ้านน้ำฮาว 0 2 0 0 2
131 บ้านสันเจริญ 0 1 2 1 3
132 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 1 2 0 3
133 บ้านบวกหญ้า 0 1 2 0 3
134 บ้านเหล่าอ้อ 0 1 2 0 3
135 บ้านหนาด 0 1 1 0 2
136 บ้านปางยาง 0 1 0 0 1
137 บ้านสะเกิน 0 1 0 0 1
138 บ้านน้ำพิ 0 0 3 0 3
139 บ้านเวียงสอง 0 0 2 1 2
140 บ้านป่าลาน 0 0 1 0 1
141 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 1 0 1
142 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 1 0 1
รวม 808 552 358 125 1,843

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184