หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.1/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.1/2 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
-
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.1/3 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.2/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.2/2 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านเนิน และผู้ควบคุมระบบ ศน.บันดิษฐ์ พิมพะ โทรศัพท์ 08-1785-5058 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]