หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 63 34 61.82% 13 23.64% 4 7.27% 4 7.27% 55
2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 48 34 72.34% 6 12.77% 5 10.64% 2 4.26% 47
3 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 36 20 55.56% 7 19.44% 4 11.11% 5 13.89% 36
4 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 29 20 68.97% 3 10.34% 4 13.79% 2 6.9% 29
5 โรงเรียนวัดหนองปลิง 40 17 42.5% 9 22.5% 6 15% 8 20% 40
6 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 29 17 58.62% 8 27.59% 3 10.34% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนวัดท่าทอง 32 16 51.61% 6 19.35% 4 12.9% 5 16.13% 31
8 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 38 15 42.86% 9 25.71% 8 22.86% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 16 14 87.5% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 16
11 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 30 13 46.43% 4 14.29% 5 17.86% 6 21.43% 28
12 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 18 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
13 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 23 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 28 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนบ้านสระบัว 26 11 42.31% 7 26.92% 2 7.69% 6 23.08% 26
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 28 11 40.74% 6 22.22% 4 14.81% 6 22.22% 27
17 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 24 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 23
18 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 23 11 50% 4 18.18% 5 22.73% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนวัดนากลาง 19 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนเขาทอง 26 10 41.67% 8 33.33% 4 16.67% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนวัดหัวถนน 22 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 18 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนวัดหนองเขนง 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
24 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 16 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 28 9 33.33% 4 14.81% 6 22.22% 8 29.63% 27
26 โรงเรียนบ้านเนิน 18 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนวัดสันติธรรม 16 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 19 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
29 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
30 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 19 8 47.06% 1 5.88% 5 29.41% 3 17.65% 17
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 21 7 35% 4 20% 4 20% 5 25% 20
32 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
33 โรงเรียนวัดเขามโน 15 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนบ้านเขาปูน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
40 โรงเรียนวัดบ้านลาด 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 14 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนวัดศาลาแดง 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
43 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 17 5 29.41% 8 47.06% 3 17.65% 1 5.88% 17
45 โรงเรียนวัดหนองโก 17 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดดงเมือง 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนวัดรังงาม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านห้วยบง 19 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
54 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 19 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
56 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
66 โรงเรียนวัดใหม่ 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
67 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 19 3 18.75% 1 6.25% 6 37.5% 6 37.5% 16
72 โรงเรียนวัดท่าโก 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนวัดวังยาง 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนเขาสระนางสรง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดท่านา 12 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
79 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 9 2 22.22% 7 77.78% 0 0% 0 0% 9
80 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนวัดหนองโรง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนวัดบางไซ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
86 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
87 โรงเรียนวัดท่าล้อ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดหนองเต่า 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
93 โรงเรียนเนินมะกอก 7 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดพันลาน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดบางเคียน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดบ้านบน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
101 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนพยุหะวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านสระงาม 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนบ้านหาดสูง 9 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 15 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 11
113 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนสระวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
116 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดพิกุล 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
119 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนย่านคีรี 7 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนวัดฆะมัง 9 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
122 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนวัดท่าไม้ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
125 โรงเรียนบ้านดงขุย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนอินทารามวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดบางม่วง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนวัดพระนอน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดสุบรรณราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 9 0 0% 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 9
143 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนเขาสามยอด 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
147 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
149 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
150 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 8 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
151 โรงเรียนวัดยางขาว 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านธารหวาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดหนองกลอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
165 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
169 โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนวัดหนองขอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนวัดหนองหมู 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
176 โรงเรียนวัดสันคู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
177 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านเนิน และผู้ควบคุมระบบ ศน.บันดิษฐ์ พิมพะ โทรศัพท์ 08-1785-5058 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]