หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเดช สีแสง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
2 นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
3 นายวุฒิ ยิ้มเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนิน กรรมการจัดการแข่งขัน  
4 นายจำรัส คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) กรรมการจัดการแข่งขัน  
5 นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านเนิน และผู้ควบคุมระบบ ศน.บันดิษฐ์ พิมพะ โทรศัพท์ 08-1785-5058 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]