สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 13 11 9 33 34 13 4 4 51
2 อนุบาลนครสวรรค์ 12 11 7 30 34 6 5 2 45
3 อนุชนวัฒนา 8 5 6 19 17 8 3 1 28
4 วัดหนองปลิง 7 6 2 15 17 9 6 8 32
5 วัดท่าทอง 7 4 5 16 16 6 4 5 26
6 โพฒิสารศึกษา 7 4 0 11 14 1 0 1 15
7 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 7 3 2 12 13 3 2 0 18
8 วัดบ้านมะเกลือ 6 4 6 16 20 3 4 2 27
9 วัดนากลาง 5 4 2 11 11 4 1 3 16
10 บ้านหนองไม้แดง 5 2 4 11 13 4 5 6 22
11 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 5 2 2 9 14 3 1 0 18
12 วัดนิเวศวุฒาราม 4 8 6 18 20 7 4 5 31
13 ชุมชนวัดคลองปลากด 4 6 2 12 10 2 2 2 14
14 วัดหัวถนน 4 5 4 13 10 6 3 2 19
15 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 4 3 9 16 15 9 8 3 32
16 วัดหนองกระโดน 4 2 2 8 12 4 2 3 18
17 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 4 1 3 8 9 4 6 8 19
18 บ้านสระบัว 3 3 2 8 11 7 2 6 20
19 บ้านเนิน 3 2 2 7 8 5 3 2 16
20 วัดสันติธรรม 3 2 0 5 8 4 1 2 13
21 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 3 1 3 7 10 4 2 1 16
22 วัดศรีอุทุมพร 2 4 0 6 7 2 0 2 9
23 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 2 3 3 8 7 4 4 5 15
24 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 2 3 1 6 5 8 3 1 16
25 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 3 0 5 8 1 5 3 14
26 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 2 2 2 6 8 2 0 2 10
27 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 2 2 2 6 7 3 2 3 12
28 บ้านเขาปูน 2 2 0 4 7 1 1 0 9
29 โอสถสภาอุปถัมภ์ 2 2 0 4 4 1 1 0 6
30 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 1 1 4 4 1 2 0 7
31 บ้านดอนกระชาย 2 1 1 4 3 3 1 1 7
32 บ้านพรหมเขต 2 1 0 3 5 1 0 0 6
33 วัดเนินกะพี้ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
34 สามแยกเจ้าพระยา 2 1 0 3 3 1 1 0 5
35 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 2 0 4 6 11 4 5 2 20
36 บ้านซับผักกาด 2 0 2 4 4 1 1 0 6
37 บ้านห้วยบง 2 0 1 3 4 6 4 3 14
38 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 2 0 1 3 4 1 3 1 8
39 วัดหนองเต่า 2 0 0 2 2 1 1 1 4
40 วัดแสงรังสรรค์ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
41 พยุหะวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 วัดคลองเกษมเหนือ 1 4 2 7 5 4 0 0 9
43 วัดหนองเขนง 1 3 2 6 10 4 2 0 16
44 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 3 1 5 3 5 1 0 9
45 วัดคลองบางเดื่อ 1 3 0 4 11 5 3 4 19
46 วัดศาลาแดง 1 2 2 5 6 2 2 0 10
47 บ้านคลองม่วง 1 2 2 5 3 1 6 6 10
48 วัดท่านา 1 2 2 5 2 7 2 0 11
49 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1 2 1 4 6 4 1 4 11
50 วัดเขามโน 1 2 0 3 7 2 3 2 12
51 บ้านเนินศาลา 1 2 0 3 3 2 1 0 6
52 บ้านหนองหัวเรือ 1 1 1 3 7 1 1 2 9
53 วัดดงเมือง 1 1 1 3 5 1 2 1 8
54 วัดวังยาง 1 1 1 3 3 1 1 1 5
55 วัดหนองโก 1 1 0 2 5 5 3 1 13
56 วัดรังงาม 1 1 0 2 5 1 1 0 7
57 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1 1 0 2 3 2 0 1 5
58 วัดเนินสะเดา 1 1 0 2 2 2 0 3 4
59 บ้านสระเศรษฐี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 วัดเกรียงไกรเหนือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 วัดพิกุล 1 1 0 2 1 2 0 2 3
62 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1 0 7 8 12 5 2 4 19
63 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 2 3 4 2 1 1 7
64 วัดใหม่ 1 0 2 3 3 3 1 3 7
65 วัดท่าโก 1 0 2 3 3 1 1 2 5
66 บ้านช่อกระถินพัฒนา 1 0 1 2 5 2 0 0 7
67 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 1 0 1 2 5 1 0 0 6
68 เขาสระนางสรง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
69 วัดเขาบ่อพลับ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 0 1 2 1 3 2 5 6
71 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 0 0 1 5 1 2 1 8
72 วัดหนองพรมหน่อ 1 0 0 1 4 2 3 1 9
73 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 1 0 0 1 2 2 0 2 4
74 วัดพันลาน 1 0 0 1 2 0 2 0 4
75 วัดมโนราษฎร์ 1 0 0 1 1 3 1 0 5
76 วัดท่าไม้ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
77 วัดหนองกุ่ม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 อินทารามวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 วัดพระนอน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 0 4 1 5 6 1 1 0 8
82 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 3 1 4 11 6 4 6 21
83 วัดดงกะพี้ 0 3 0 3 6 2 4 2 12
84 เขาทอง 0 2 2 4 10 8 4 2 22
85 พยุหะศึกษาคาร 0 2 1 3 8 3 0 3 11
86 วัดทับกฤชเหนือ 0 1 3 4 4 4 0 1 8
87 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 1 2 3 4 2 1 1 7
88 ราษฎร์อุทิศ 0 1 1 2 3 2 3 1 8
89 ศิริราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านหาดสูง 0 1 1 2 1 4 1 1 6
91 ย่านคีรี 0 1 1 2 1 1 4 0 6
92 วัดฆะมัง 0 1 1 2 1 1 2 3 4
93 วัดหัวงิ้ว 0 1 0 1 4 2 0 0 6
94 วัดหนองโรง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
95 บ้านเนินเวียง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
96 ศึกษาศาสตร์ 0 1 0 1 2 1 0 3 3
97 วัดโพธิ์หนองยาว 0 1 0 1 2 1 0 1 3
98 บ้านสามัคคีธรรม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
99 วัดบ้านบน 0 1 0 1 2 0 0 2 2
100 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 1 0 1 1 4 2 1 7
101 บ้านแหลมยาง 0 1 0 1 1 2 3 0 6
102 วัดสุวรรณรัตนราม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 บ้านใหม่ศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
104 บ้านท่ากร่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 วัดเกาะแก้ว 0 1 0 1 0 1 0 0 1
107 วัดดอนใหญ่ 0 0 3 3 7 0 1 1 8
108 วัดบ้านลาด 0 0 2 2 6 4 0 0 10
109 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 0 0 1 1 7 2 0 0 9
110 วัดเนินมะขามงาม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองโพลง 0 0 1 1 2 4 1 1 7
112 วัดท่าล้อ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
113 เนินมะกอก 0 0 1 1 2 1 0 1 3
114 วัดบางเคียน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 วัดวังสวัสดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านกระจังงาม 0 0 1 1 1 1 2 0 4
118 บ้านท่าเตียน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 1 1 0 5 4 0 9
120 เขาสามยอด 0 0 1 1 0 3 1 1 4
121 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 0 1 1 0 2 1 3 3
122 บ้านธารหวาย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
123 เทศบาลวัดไทรเหนือ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
124 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
125 วัดมหาโพธิใต้ 0 0 0 0 2 7 0 0 9
126 วัดปากคลองปลากด 0 0 0 0 2 3 1 0 6
127 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
128 วัดบางไซ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
129 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
130 วิสุทธิศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
131 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 วัดหนองคล่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านสระงาม 0 0 0 0 1 4 2 1 7
135 สระวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
136 วัดบริรักษ์ประชาสาร 0 0 0 0 1 2 2 1 5
137 บ้านเขาถ้ำพระ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
138 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 บ้านคลองคล้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านดงขุย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 วัดบางม่วง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
143 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 มารีย์วิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดสุบรรณราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 0 5 0 0 5
149 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 3 1 0 4
150 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 0 0 0 0 3 0 2 3
151 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 3 0 0 3
152 วัดไผ่สิงห์ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
153 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
154 วัดยางขาว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
155 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 วัดหนองกลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 0 0 0 0 3 2 3
165 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดสมานประชาชน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านคุ้งวารี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 วัดโป่งสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 วัดหนองขอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 วัดหนองหมู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 วัดสันคู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 วัดหัวกะทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 185 164 546 717 376 220 199 1,313