สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 13 11 9 33 34 13 4 4 51
2 อนุบาลนครสวรรค์ 12 11 7 30 34 6 5 2 45
3 อนุชนวัฒนา 8 5 6 19 17 8 3 1 28
4 โพฒิสารศึกษา 7 4 0 11 14 1 0 1 15
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 7 3 2 12 13 3 2 0 18
6 วัดหนองปลิง 6 6 2 14 15 9 6 8 30
7 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 5 2 2 9 14 3 1 0 18
8 วัดนิเวศวุฒาราม 4 8 6 18 20 7 4 5 31
9 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 4 3 9 16 15 9 8 3 32
10 วัดหนองกระโดน 4 2 2 8 12 4 2 3 18
11 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 4 1 3 8 9 4 6 8 19
12 วัดหัวถนน 3 3 3 9 5 5 3 2 13
13 บ้านสระบัว 3 3 2 8 11 7 2 6 20
14 ชุมชนวัดคลองปลากด 3 3 2 8 7 2 1 2 10
15 บ้านเนิน 3 2 2 7 8 5 3 2 16
16 วัดสันติธรรม 3 2 0 5 8 4 1 2 13
17 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 3 1 3 7 10 4 2 1 16
18 บ้านหนองไม้แดง 3 1 3 7 9 4 5 6 18
19 วัดนากลาง 2 4 2 8 8 4 1 2 13
20 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 4 0 6 8 1 5 3 14
21 วัดศรีอุทุมพร 2 4 0 6 7 2 0 2 9
22 วัดบ้านมะเกลือ 2 3 4 9 12 3 4 2 19
23 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 2 3 3 8 7 4 4 5 15
24 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 2 3 1 6 5 8 3 1 16
25 วัดท่าทอง 2 2 4 8 8 6 4 5 18
26 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 2 2 2 6 8 2 0 2 10
27 โอสถสภาอุปถัมภ์ 2 2 0 4 4 1 1 0 6
28 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 1 1 4 4 1 2 0 7
29 บ้านดอนกระชาย 2 1 1 4 3 3 1 1 7
30 วัดเนินกะพี้ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
31 สามแยกเจ้าพระยา 2 1 0 3 3 1 1 0 5
32 วัดพิกุล 2 1 0 3 1 2 0 2 3
33 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 2 0 4 6 11 4 5 2 20
34 บ้านซับผักกาด 2 0 2 4 4 1 1 0 6
35 บ้านห้วยบง 2 0 1 3 4 6 4 3 14
36 วัดหนองเต่า 2 0 0 2 2 1 1 1 4
37 วัดแสงรังสรรค์ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
38 พยุหะวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 วัดคลองเกษมเหนือ 1 4 2 7 5 4 0 0 9
40 วัดหนองเขนง 1 3 2 6 10 4 2 0 16
41 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 3 1 5 3 5 1 0 9
42 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 2 2 5 6 3 2 3 11
43 บ้านคลองม่วง 1 2 2 5 3 1 6 6 10
44 วัดท่านา 1 2 2 5 2 7 2 0 11
45 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1 2 1 4 6 4 1 4 11
46 วัดคลองบางเดื่อ 1 2 0 3 7 5 3 4 15
47 วัดเขามโน 1 2 0 3 6 2 3 2 11
48 บ้านเนินศาลา 1 2 0 3 3 2 1 0 6
49 บ้านหนองหัวเรือ 1 1 1 3 7 1 1 2 9
50 วัดดงเมือง 1 1 1 3 5 1 2 1 8
51 วัดวังยาง 1 1 1 3 3 1 1 1 5
52 วัดหนองโก 1 1 0 2 5 5 3 1 13
53 บ้านพรหมเขต 1 1 0 2 4 1 0 0 5
54 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1 1 0 2 3 2 0 1 5
55 วัดเนินสะเดา 1 1 0 2 2 2 0 3 4
56 บ้านสระเศรษฐี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 วัดเกรียงไกรเหนือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1 0 7 8 12 5 2 4 19
59 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 2 3 4 2 1 1 7
60 วัดใหม่ 1 0 2 3 3 3 1 3 7
61 วัดท่าโก 1 0 2 3 3 1 1 2 5
62 บ้านช่อกระถินพัฒนา 1 0 1 2 5 2 0 0 7
63 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 1 0 1 2 5 1 0 0 6
64 เขาสระนางสรง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
65 วัดเขาบ่อพลับ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
66 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 0 1 2 1 3 2 5 6
67 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 0 0 1 5 1 2 1 8
68 วัดหนองพรมหน่อ 1 0 0 1 4 2 3 1 9
69 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 1 0 0 1 2 2 0 2 4
70 วัดศาลาแดง 1 0 0 1 2 1 2 0 5
71 วัดพันลาน 1 0 0 1 2 0 2 0 4
72 วัดมโนราษฎร์ 1 0 0 1 1 3 1 0 5
73 วัดท่าไม้ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
74 วัดหนองกุ่ม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
75 อินทารามวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 วัดพระนอน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
77 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 3 2 5 11 6 4 6 21
79 วัดดงกะพี้ 0 3 0 3 6 2 4 2 12
80 เขาทอง 0 2 2 4 10 8 4 2 22
81 พยุหะศึกษาคาร 0 2 1 3 8 3 0 3 11
82 วัดทับกฤชเหนือ 0 1 3 4 4 4 0 1 8
83 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 1 2 3 4 2 1 1 7
84 ราษฎร์อุทิศ 0 1 1 2 3 2 3 1 8
85 ศิริราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
86 บ้านหาดสูง 0 1 1 2 1 4 1 1 6
87 ย่านคีรี 0 1 1 2 1 1 4 0 6
88 วัดฆะมัง 0 1 1 2 1 1 2 3 4
89 วัดหัวงิ้ว 0 1 0 1 4 2 0 0 6
90 บ้านเขาปูน 0 1 0 1 3 1 1 0 5
91 วัดหนองโรง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
92 บ้านเนินเวียง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
93 ศึกษาศาสตร์ 0 1 0 1 2 1 0 3 3
94 วัดโพธิ์หนองยาว 0 1 0 1 2 1 0 1 3
95 บ้านสามัคคีธรรม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
96 วัดบ้านบน 0 1 0 1 2 0 0 2 2
97 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 1 0 1 1 4 2 1 7
98 บ้านแหลมยาง 0 1 0 1 1 2 3 0 6
99 วัดสุวรรณรัตนราม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
100 บ้านใหม่ศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
101 บ้านท่ากร่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 วัดเกาะแก้ว 0 1 0 1 0 1 0 0 1
104 วัดดอนใหญ่ 0 0 3 3 7 0 1 1 8
105 วัดบ้านลาด 0 0 2 2 6 4 0 0 10
106 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 0 0 1 1 7 2 0 0 9
107 วัดเนินมะขามงาม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองโพลง 0 0 1 1 2 4 1 1 7
109 วัดท่าล้อ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
110 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 1 3 1 6
111 เนินมะกอก 0 0 1 1 2 1 0 1 3
112 วัดบางเคียน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
113 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 วัดวังสวัสดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านกระจังงาม 0 0 1 1 1 1 2 0 4
116 บ้านท่าเตียน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 1 1 0 5 4 0 9
118 เขาสามยอด 0 0 1 1 0 3 1 1 4
119 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 0 1 1 0 2 1 3 3
120 บ้านธารหวาย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
121 เทศบาลวัดไทรเหนือ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
122 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
123 วัดรังงาม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
124 วัดมหาโพธิใต้ 0 0 0 0 2 7 0 0 9
125 วัดปากคลองปลากด 0 0 0 0 2 3 1 0 6
126 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
127 วัดบางไซ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
128 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
129 วิสุทธิศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
130 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 วัดหนองคล่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านสระงาม 0 0 0 0 1 4 2 1 7
134 สระวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
135 วัดบริรักษ์ประชาสาร 0 0 0 0 1 2 2 1 5
136 บ้านเขาถ้ำพระ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
137 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านคลองคล้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านดงขุย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
140 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 วัดบางม่วง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
143 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 มารีย์วิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 วัดสุบรรณราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 0 5 0 0 5
148 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 3 1 0 4
149 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 0 0 0 0 3 0 2 3
150 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 3 0 0 3
151 วัดไผ่สิงห์ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
152 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
153 วัดยางขาว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
154 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 วัดหนองกลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 0 0 0 0 3 2 3
164 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดสมานประชาชน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านคุ้งวารี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 วัดโป่งสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 วัดหนองขอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 วัดหนองหมู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 วัดสันคู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 วัดหัวกะทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 168 157 499 659 374 218 198 1,251