หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว และ โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 9 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 9 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 10 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1( สีเขียว) ห้อง 5 9 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1( สีเขียว) ห้อง 8 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ห้อง 5 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1( สีเขียว) ห้อง 6 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร1 (สีเขียว) ห้อง 9 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร2 ห้อง 6 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1( สีเขียว) ห้อง 7 10 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ 056272375 ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง 0845733585 เนตรดาว 0819730563 วาธิณี 0835434171 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]