หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว และ โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ห้อง 521 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ห้อง 512 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 516 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ห้อง 513 9 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ห้อง 522 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ห้อง 523 9 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 08.30
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 08.30
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ห้อง 511 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 314 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร3 ห้อง 314 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 314 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 8 ต.ค. 2556 9.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร5 ห้อง 526 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ 056272375 ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง 0845733585 เนตรดาว 0819730563 วาธิณี 0835434171 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]