หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว และ โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ภาคบ่าย
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ภาคบ่าย
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ภาคบ่าย
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 5 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 5 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ภาคบ่าย
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 6 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 6 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ภาคบ่าย
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 7 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 7 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ภาคบ่าย
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ห้อง 9 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 ภาคเช้า
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 8 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00 ภาคเช้า
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง 8 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ภาคบ่าย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ 056272375 ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง 0845733585 เนตรดาว 0819730563 วาธิณี 0835434171 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]