หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 61 30 53.57% 19 33.93% 3 5.36% 4 7.14% 56
2 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 42 25 60.98% 15 36.59% 1 2.44% 0 0% 41
3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 42 24 60% 6 15% 4 10% 6 15% 40
4 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 41 23 60.53% 4 10.53% 7 18.42% 4 10.53% 38
5 โรงเรียนบ้านปางสุด 43 22 51.16% 9 20.93% 7 16.28% 5 11.63% 43
6 โรงเรียนวัดหนองตางู 47 21 51.22% 7 17.07% 5 12.2% 8 19.51% 41
7 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 36 20 57.14% 12 34.29% 1 2.86% 2 5.71% 35
8 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 40 19 54.29% 9 25.71% 4 11.43% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 32 16 59.26% 9 33.33% 2 7.41% 0 0% 27
10 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 27 16 61.54% 7 26.92% 0 0% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 26 16 61.54% 3 11.54% 4 15.38% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 28 16 57.14% 3 10.71% 2 7.14% 7 25% 28
13 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 21 12 63.16% 4 21.05% 0 0% 3 15.79% 19
14 โรงเรียนวัดจิกลาด 27 11 44% 7 28% 5 20% 2 8% 25
15 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 26 11 42.31% 7 26.92% 3 11.54% 5 19.23% 26
16 โรงเรียนบ้านคลองไทร 23 11 52.38% 4 19.05% 3 14.29% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 17 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนบ้านปางขนุน 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 26 9 36% 8 32% 5 20% 3 12% 25
21 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 31 9 32.14% 7 25% 4 14.29% 8 28.57% 28
22 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 22 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
23 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 19 9 47.37% 3 15.79% 6 31.58% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 16 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนบ้านหินดาด 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนวัดหนองยาว 19 8 44.44% 5 27.78% 1 5.56% 4 22.22% 18
27 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนวัดสวนหลวง 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
30 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 15 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 13 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
32 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 16 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 16 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
34 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 14 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
38 โรงเรียนวัดบางแก้ว 18 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 18
39 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 12 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านปางชัย 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
43 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 16 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 16 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
45 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 16 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
47 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 15 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านเปราะ 11 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านตะกรุด 30 3 12.5% 9 37.5% 4 16.67% 8 33.33% 24
53 โรงเรียนวัดสระแก้ว 14 3 23.08% 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 13
54 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 10 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดเขาสมุก 8 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
61 โรงเรียนวัดหูกวาง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านมาบแก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 13 2 15.38% 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 13
64 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 23 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนบ้านหนองจิก 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านปางงู 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพยาลับแล 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านดงคู้ 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านวังหิน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดเกาะเปา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
83 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดคลองธรรม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
89 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
98 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
99 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
108 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
109 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนวัดบ้านแดน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 13 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 11
118 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดด่านช้าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
123 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
124 โรงเรียนบูรพาศึกษา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
125 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนวัดวังม้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดท่าแรต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนสาขาธารมะยม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
135 โรงเรียนวัดบ้านวัง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนสาขาสระหลวง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนหนองบอนใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดคลองสาลี 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
142 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ 056272375 ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง 0845733585 เนตรดาว 0819730563 วาธิณี 0835434171 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]