สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ 29 18 3 3 50
2 อนุบาลลาดยาว 24 14 1 0 39
3 บ้านดอนจังหัน 23 4 7 4 34
4 บ้านคลองสมบูรณ์ 18 9 4 3 31
5 วัดหนองตางู 18 7 5 7 30
6 บ้านปางสุด 17 8 7 5 32
7 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 17 4 3 6 24
8 บ้านพนาสวรรค์ 16 11 1 1 28
9 บ้านวังชุมพร 16 9 2 0 27
10 อนุบาลแม่เปิน 16 3 4 3 23
11 สวนป่าแม่กะสี 16 3 2 7 21
12 วัดจิกลาด 11 7 5 2 23
13 บ้านตะแบกงาม 11 7 3 5 21
14 บ้านใหม่ศรีนคร 11 4 0 1 15
15 วัดบ้านไร่ 10 7 0 3 17
16 บ้านปางสวรรค์ 10 4 0 3 14
17 บ้านท่ามะกรูด 10 3 2 2 15
18 วัดหนองปลาไหล 9 8 5 3 22
19 บ้านบุรีรัมย์ 9 7 4 8 20
20 บ้านคลองไทร 9 4 3 2 16
21 เขาหินกราวประชาสรรค์ 9 3 6 1 18
22 บ้านปางขนุน 9 3 0 0 12
23 บ้านบึงหล่ม 9 2 2 2 13
24 วัดหนองยาว 8 5 1 4 14
25 บ้านศรีไกรลาศ 8 2 0 2 10
26 อนุบาลแม่วงก์ 7 5 4 1 16
27 วัดสวนหลวง 7 3 2 1 12
28 บ้านตะเคียนงาม 7 1 1 1 9
29 บ้านหินดาด 7 1 0 1 8
30 วัดบ้านพลัง 6 7 0 0 13
31 บ้านงิ้วแบ้ 6 3 3 3 12
32 อนุบาลชุมตาบง 6 3 2 1 11
33 บ้านทุ่งท่าเสา 6 2 1 0 9
34 ไทยรัฐวิทยา 59 6 2 0 3 8
35 วัดบางแก้ว 5 6 4 3 15
36 บ้านชุมม่วง 5 5 2 0 12
37 วัดสังฆวิถี 5 5 1 1 11
38 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 5 3 4 3 12
39 บ้านบ่อกระปุง 5 3 1 0 9
40 ชุมชนบ้านดอนโม่ 5 2 0 1 7
41 บ้านบึงราษฎร์ 4 6 1 3 11
42 บ้านคลองน้ำโจน 4 6 1 1 11
43 บ้านลานตะแบก 4 4 0 0 8
44 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 4 3 2 0 9
45 บ้านดงสีเสียด 4 2 1 1 7
46 บ้านเปราะ 4 1 2 0 7
47 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 1 2 0 7
48 บ้านหนองเจ็ดหาบ 4 1 1 0 6
49 บ้านปางชัย 4 1 0 3 5
50 บ้านตะกรุด 3 9 4 8 16
51 บ้านหนองไม้ 3 4 1 1 8
52 วัดประสาทวิถี 3 3 5 0 11
53 บ้านวังสำราญ 3 3 1 0 7
54 วัดจันทร์ทอง 3 2 2 0 7
55 บ้านหนองจิกรี 3 2 1 1 6
56 วัดธรรมจริยาวาส 3 1 2 0 6
57 วัดเขาสมุก 3 1 0 2 4
58 บ้านเขาจั๊กจั่น 3 1 0 2 4
59 วัดหูกวาง 3 0 0 0 3
60 บ้านมาบแก 3 0 0 0 3
61 วัดสระแก้ว 2 7 3 0 12
62 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 2 5 6 0 13
63 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 2 5 2 0 9
64 วัดบ้านไผ่ 2 4 5 1 11
65 วัดบ้านคลอง 2 4 1 2 7
66 บ้านหนองจิก 2 3 1 0 6
67 บ้านปางงู 2 3 0 1 5
68 บ้านดงคู้ 2 2 2 1 6
69 บ้านเขาแม่กระทู้ 2 2 1 1 5
70 จันทราราษฎร์ 2 2 1 0 5
71 เยาวชนพัฒนา 2 1 3 1 6
72 บ้านท่าตะโก 2 1 2 0 5
73 วัดหนองมะขาม 2 1 1 0 4
74 บ้านวังซ่าน 2 1 1 0 4
75 บ้านวังหิน 2 1 0 1 3
76 วัดเกาะเปา 2 0 0 0 2
77 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 2 0 0 0 2
78 บ้านตลิ่งสูง 1 4 1 3 6
79 บ้านเนินใหม่ 1 3 1 1 5
80 บ้านวังยิ้มแย้ม 1 3 0 2 4
81 บ้านหนองน้ำเขียว 1 3 0 0 4
82 บ้านดอนพลอง 1 2 2 1 5
83 บ้านวังน้ำขาว 1 2 1 1 4
84 วัดวิวิตตาราม 1 2 1 1 4
85 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 2 0 1 3
86 วัดเขาห้วยลุง 1 2 0 0 3
87 บ้านหนองละมาน 1 2 0 0 3
88 บ้านหนองแฟบ 1 1 1 1 3
89 หัดไทยวิทยาอุทิศ 1 1 1 0 3
90 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 1 1 0 3
91 บ้านเทพมงคลทอง 1 1 1 0 3
92 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 1 0 3 2
93 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 0 3 2
94 วัดโพธิ์ขวัญ 1 1 0 1 2
95 บ้านหนองเสือ 1 1 0 0 2
96 บ้านทุ่งตัน 1 1 0 0 2
97 วัดใหม่สามัคคี 1 1 0 0 2
98 วัดธรรมรักขิตาราม 1 1 0 0 2
99 วัดบ้านวังดินดาด 1 0 3 0 4
100 บ้านหนองคล้า 1 0 1 0 2
101 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 1 0 1 0 2
102 วัดดงหนองหลวง 1 0 0 3 1
103 วัดตาสังใต้ 1 0 0 2 1
104 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 1 1
105 วัดบ้านแดน 1 0 0 0 1
106 บ้านวังทับเกวียน 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 0 0 1
108 วัดคลองจินดา 1 0 0 0 1
109 วัดสวนขวัญ 1 0 0 0 1
110 วัดหนองกรด 1 0 0 0 1
111 บ้านไทรทองสามัคคี 0 5 1 0 6
112 บ้านศรีทอง 0 4 2 0 6
113 บ้านคลองม่วง 0 4 1 0 5
114 ไตรประชาสามัคคี 0 3 3 5 6
115 บ้านคลองสำราญ 0 3 1 0 4
116 บ้านไร่ไทรทองพยาลับแล 0 2 4 1 6
117 วัดคลองธรรม 0 2 1 0 3
118 วัดมาบมะขาม 0 2 0 0 2
119 บ้านยุบใหญ่ 0 2 0 0 2
120 วัดด่านช้าง 0 2 0 0 2
121 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 1 3 1 4
122 วัดเทพสถาพร 0 1 3 0 4
123 บูรพาศึกษา 0 1 2 0 3
124 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 1 0 2
125 วัดวังม้า 0 1 1 0 2
126 วัดแหลมทองธรรมจักร 0 1 1 0 2
127 บ้านโคกกว้าง 0 1 0 1 1
128 วัดท่างิ้ว 0 1 0 0 1
129 บ้านสะเดาซ้าย 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองชำนาญ 0 1 0 0 1
131 วัดท่าแรต 0 1 0 0 1
132 วัดมงคลสถิตย์ 0 1 0 0 1
133 วัดหนองไร่ 0 1 0 0 1
134 สาขาธารมะยม 0 0 1 2 1
135 วัดบ้านวัง 0 0 1 0 1
136 สาขาสระหลวง 0 0 1 0 1
137 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 1 0 1
138 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 1 0 1
139 หนองบอนใต้ 0 0 1 0 1
140 เตยสนุ่นสามัคคี 0 0 1 0 1
141 วัดคลองสาลี 0 0 0 2 0
142 วัดอ่างทอง 0 0 0 1 0
รวม 567 378 196 163 1,304