สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ 10 10 7 27 29 18 3 3 50
2 อนุบาลลาดยาว 10 8 5 23 24 14 1 0 39
3 วัดหนองตางู 9 8 5 22 18 7 5 7 30
4 สวนป่าแม่กะสี 9 3 4 16 16 3 2 7 21
5 บ้านดอนจังหัน 8 13 6 27 23 4 7 4 34
6 บ้านคลองสมบูรณ์ 8 7 5 20 18 9 4 3 31
7 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 8 6 2 16 17 4 3 6 24
8 อนุบาลแม่เปิน 8 5 2 15 16 3 4 3 23
9 บ้านพนาสวรรค์ 6 7 5 18 16 11 1 1 28
10 บ้านปางสุด 5 8 4 17 17 8 7 5 32
11 บ้านวังชุมพร 5 5 4 14 16 9 2 0 27
12 วัดจิกลาด 5 3 3 11 11 7 5 2 23
13 เขาหินกราวประชาสรรค์ 5 3 1 9 9 3 6 1 18
14 วัดบ้านไร่ 4 3 1 8 10 7 0 3 17
15 บ้านคลองไทร 4 2 4 10 9 4 3 2 16
16 ไทยรัฐวิทยา 59 4 0 0 4 6 2 0 3 8
17 บ้านใหม่ศรีนคร 3 4 2 9 11 4 0 1 15
18 บ้านปางสวรรค์ 3 3 3 9 10 4 0 3 14
19 บ้านท่ามะกรูด 3 2 2 7 10 3 2 2 15
20 จันทราราษฎร์ 3 1 0 4 2 2 1 0 5
21 บ้านงิ้วแบ้ 3 0 0 3 6 3 3 3 12
22 วัดสระแก้ว 3 0 0 3 2 7 3 0 12
23 บ้านตะแบกงาม 2 6 3 11 11 7 3 5 21
24 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 4 2 8 5 3 4 3 12
25 บ้านบุรีรัมย์ 2 3 2 7 9 7 4 8 20
26 บ้านคลองน้ำโจน 2 3 2 7 4 6 1 1 11
27 วัดหนองยาว 2 3 0 5 8 5 1 4 14
28 บ้านดงสีเสียด 2 2 1 5 4 2 1 1 7
29 วัดสวนหลวง 2 1 3 6 7 3 2 1 12
30 บ้านหินดาด 2 1 2 5 7 1 0 1 8
31 วัดบางแก้ว 2 1 1 4 5 6 4 3 15
32 บ้านเปราะ 2 1 0 3 4 1 2 0 7
33 บ้านวังหิน 2 1 0 3 2 1 0 1 3
34 บ้านทุ่งท่าเสา 2 0 2 4 6 2 1 0 9
35 บ้านบ่อกระปุง 2 0 2 4 5 3 1 0 9
36 วัดตาสังใต้ 2 0 0 2 1 0 0 2 1
37 อนุบาลแม่วงก์ 1 4 2 7 7 5 4 1 16
38 บ้านบึงหล่ม 1 3 5 9 9 2 2 2 13
39 วัดสังฆวิถี 1 3 2 6 5 5 1 1 11
40 วัดเขาสมุก 1 3 0 4 3 1 0 2 4
41 วัดหนองปลาไหล 1 2 5 8 9 8 5 3 22
42 บ้านศรีไกรลาศ 1 2 3 6 8 2 0 2 10
43 บ้านชุมม่วง 1 2 0 3 5 5 2 0 12
44 บ้านปางขนุน 1 1 4 6 9 3 0 0 12
45 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1 1 2 4 4 3 2 0 9
46 บ้านปางชัย 1 1 1 3 4 1 0 3 5
47 บ้านเขาจั๊กจั่น 1 1 1 3 3 1 0 2 4
48 ไตรประชาสามัคคี 1 1 1 3 0 3 3 5 6
49 อนุบาลชุมตาบง 1 1 0 2 6 3 2 1 11
50 บ้านตะกรุด 1 1 0 2 3 9 4 8 16
51 วัดประสาทวิถี 1 1 0 2 3 3 5 0 11
52 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 1 2 0 1 3
53 ชุมชนบ้านดอนโม่ 1 0 2 3 5 2 0 1 7
54 วัดจันทร์ทอง 1 0 1 2 3 2 2 0 7
55 บ้านหนองจิกรี 1 0 1 2 3 2 1 1 6
56 วัดหูกวาง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
57 บ้านปางงู 1 0 1 2 2 3 0 1 5
58 วัดหนองมะขาม 1 0 1 2 2 1 1 0 4
59 วัดเกาะเปา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 2 3 1 0 6
61 บ้านตลิ่งสูง 1 0 0 1 1 4 1 3 6
62 บ้านวังน้ำขาว 1 0 0 1 1 2 1 1 4
63 หัดไทยวิทยาอุทิศ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 3 2
65 วัดโพธิ์ขวัญ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
66 บ้านหนองเสือ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
69 วัดบ้านแดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านวังทับเกวียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 3 2 5 4 1 2 0 7
72 วัดธรรมจริยาวาส 0 3 0 3 3 1 2 0 6
73 บ้านวังสำราญ 0 2 0 2 3 3 1 0 7
74 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 2 0 2 1 1 0 3 2
75 บ้านมาบแก 0 1 2 3 3 0 0 0 3
76 เยาวชนพัฒนา 0 1 2 3 2 1 3 1 6
77 บ้านลานตะแบก 0 1 1 2 4 4 0 0 8
78 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 0 1 1 2 2 5 6 0 13
79 วัดบ้านคลอง 0 1 1 2 2 4 1 2 7
80 บ้านเขาแม่กระทู้ 0 1 1 2 2 2 1 1 5
81 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 1 7 1 1 1 9
82 บ้านบึงราษฎร์ 0 1 0 1 4 6 1 3 11
83 บ้านวังซ่าน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
84 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านเนินใหม่ 0 1 0 1 1 3 1 1 5
86 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
87 วัดใหม่สามัคคี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านหนองน้ำแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 วัดคลองจินดา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 วัดมาบมะขาม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
91 บูรพาศึกษา 0 1 0 1 0 1 2 0 3
92 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 0 1 0 1 1 0 2
93 บ้านโคกกว้าง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
94 วัดบ้านพลัง 0 0 2 2 6 7 0 0 13
95 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 0 2 2 2 5 2 0 9
96 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
97 บ้านหนองไม้ 0 0 1 1 3 4 1 1 8
98 บ้านดงคู้ 0 0 1 1 2 2 2 1 6
99 วัดบ้านวังดินดาด 0 0 1 1 1 0 3 0 4
100 บ้านหนองคล้า 0 0 1 1 1 0 1 0 2
101 วัดดงหนองหลวง 0 0 1 1 1 0 0 3 1
102 บ้านไร่ไทรทองพยาลับแล 0 0 1 1 0 2 4 1 6
103 วัดคลองธรรม 0 0 1 1 0 2 1 0 3
104 วัดท่างิ้ว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
105 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 2 4 5 1 11
106 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 2 1 2 0 5
107 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 1 3 0 2 4
108 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
109 บ้านดอนพลอง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
110 วัดวิวิตตาราม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
111 วัดเขาห้วยลุง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านหนองละมาน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
114 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 วัดธรรมรักขิตาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 วัดสวนขวัญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 วัดหนองกรด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0 0 0 5 1 0 6
120 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 0 4 2 0 6
121 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
122 บ้านคลองสำราญ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
123 บ้านยุบใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 วัดด่านช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
126 วัดเทพสถาพร 0 0 0 0 0 1 3 0 4
127 วัดวังม้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 วัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านสะเดาซ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองชำนาญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดมงคลสถิตย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดหนองไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 สาขาธารมะยม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
135 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 สาขาสระหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 หนองบอนใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 เตยสนุ่นสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 วัดคลองสาลี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
142 วัดอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 188 184 142 514 567 378 196 163 1,141