สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดหนองตางู 11 9 5 25 21 7 5 8 33
2 อนุบาลลาดยาว 11 8 5 24 25 15 1 0 41
3 บ้านพนาสวรรค์ 11 8 5 24 20 12 1 2 33
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 10 11 7 28 30 19 3 4 52
5 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 10 11 4 25 24 6 4 6 34
6 บ้านปางสุด 9 8 6 23 22 9 7 5 38
7 บ้านคลองสมบูรณ์ 9 7 5 21 19 9 4 3 32
8 วัดบ้านไร่ 9 4 1 14 16 7 0 3 23
9 สวนป่าแม่กะสี 9 3 4 16 16 3 2 7 21
10 บ้านดอนจังหัน 8 13 6 27 23 4 7 4 34
11 อนุบาลแม่เปิน 8 5 2 15 16 3 4 3 23
12 บ้านวังชุมพร 5 5 4 14 16 9 2 0 27
13 วัดจิกลาด 5 3 3 11 11 7 5 2 23
14 เขาหินกราวประชาสรรค์ 5 3 1 9 9 3 6 1 18
15 บ้านคลองไทร 4 3 6 13 11 4 3 3 18
16 บ้านปางสวรรค์ 4 3 3 10 12 4 0 3 16
17 ไทยรัฐวิทยา 59 4 0 0 4 6 2 0 3 8
18 บ้านใหม่ศรีนคร 3 4 2 9 11 4 0 1 15
19 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 3 4 2 9 6 3 4 3 13
20 บ้านท่ามะกรูด 3 2 2 7 10 3 2 2 15
21 วัดสระแก้ว 3 1 0 4 3 7 3 0 13
22 จันทราราษฎร์ 3 1 0 4 2 2 1 0 5
23 บ้านบ่อกระปุง 3 0 2 5 5 4 1 0 10
24 บ้านงิ้วแบ้ 3 0 0 3 6 3 3 3 12
25 บ้านตะแบกงาม 2 6 3 11 11 7 3 5 21
26 วัดสังฆวิถี 2 3 3 8 6 7 1 1 14
27 บ้านบุรีรัมย์ 2 3 2 7 9 7 4 8 20
28 บ้านคลองน้ำโจน 2 3 2 7 4 6 1 1 11
29 บ้านดงสีเสียด 2 3 1 6 6 2 1 1 9
30 วัดหนองยาว 2 3 0 5 8 5 1 4 14
31 วัดประสาทวิถี 2 2 0 4 4 4 5 1 13
32 บ้านเปราะ 2 2 0 4 4 2 2 0 8
33 บ้านหินดาด 2 1 3 6 9 1 0 1 10
34 วัดสวนหลวง 2 1 3 6 7 3 2 1 12
35 วัดบางแก้ว 2 1 1 4 5 6 4 3 15
36 บ้านปางชัย 2 1 1 4 5 1 0 3 6
37 บ้านวังหิน 2 1 0 3 2 1 0 1 3
38 บ้านทุ่งท่าเสา 2 0 2 4 6 2 1 0 9
39 บ้านไทรทองสามัคคี 2 0 0 2 2 5 1 1 8
40 บ้านวังน้ำขาว 2 0 0 2 2 2 1 1 5
41 วัดตาสังใต้ 2 0 0 2 1 0 0 2 1
42 อนุบาลแม่วงก์ 1 5 4 10 9 5 4 2 18
43 บ้านบึงหล่ม 1 3 5 9 9 2 2 2 13
44 วัดเขาสมุก 1 3 0 4 3 1 0 2 4
45 วัดหนองปลาไหล 1 2 5 8 9 8 5 3 22
46 บ้านปางขนุน 1 2 4 7 10 3 0 0 13
47 บ้านศรีไกรลาศ 1 2 3 6 8 2 0 2 10
48 บ้านชุมม่วง 1 2 0 3 5 5 2 0 12
49 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1 1 2 4 4 3 2 0 9
50 บ้านเขาจั๊กจั่น 1 1 1 3 3 1 0 2 4
51 ไตรประชาสามัคคี 1 1 1 3 0 3 3 5 6
52 อนุบาลชุมตาบง 1 1 0 2 6 3 2 1 11
53 บ้านตะกรุด 1 1 0 2 3 9 4 8 16
54 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 1 2 0 1 3
55 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 1 0 3 4 4 6 2 0 12
56 ชุมชนบ้านดอนโม่ 1 0 2 3 5 2 0 1 7
57 วัดจันทร์ทอง 1 0 1 2 3 2 2 0 7
58 บ้านหนองจิกรี 1 0 1 2 3 2 1 1 6
59 วัดหูกวาง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
60 บ้านปางงู 1 0 1 2 2 3 0 1 5
61 วัดหนองมะขาม 1 0 1 2 2 1 1 0 4
62 วัดเกาะเปา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 วัดคลองธรรม 1 0 1 2 1 2 1 1 4
64 วัดบ้านวังดินดาด 1 0 1 2 1 1 3 0 5
65 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 2 3 1 0 6
66 วัดสวนขวัญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านตลิ่งสูง 1 0 0 1 1 4 1 3 6
68 หัดไทยวิทยาอุทิศ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
69 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 3 2
70 วัดโพธิ์ขวัญ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
71 บ้านหนองเสือ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
74 วัดบ้านแดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านวังทับเกวียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 3 2 5 4 1 2 0 7
77 วัดธรรมจริยาวาส 0 3 0 3 3 1 2 0 6
78 บ้านไร่ไทรทองพยาลับแล 0 2 1 3 2 2 4 1 8
79 บ้านวังสำราญ 0 2 0 2 3 3 1 0 7
80 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 2 0 2 1 1 0 3 2
81 บ้านมาบแก 0 1 2 3 3 0 0 0 3
82 เยาวชนพัฒนา 0 1 2 3 2 1 3 1 6
83 บ้านลานตะแบก 0 1 1 2 4 5 1 0 10
84 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 0 1 1 2 2 5 6 0 13
85 วัดบ้านคลอง 0 1 1 2 2 4 1 2 7
86 บ้านเขาแม่กระทู้ 0 1 1 2 2 2 1 1 5
87 บ้านโคกกว้าง 0 1 1 2 1 1 0 1 2
88 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 1 7 1 1 1 9
89 บ้านบึงราษฎร์ 0 1 0 1 4 6 1 3 11
90 บ้านวังซ่าน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
91 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านเนินใหม่ 0 1 0 1 1 3 1 1 5
93 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
94 วัดใหม่สามัคคี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองน้ำแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 วัดคลองจินดา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 วัดมาบมะขาม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
98 บูรพาศึกษา 0 1 0 1 0 1 2 0 3
99 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 0 1 0 1 1 0 2
100 วัดบ้านพลัง 0 0 2 2 6 7 0 0 13
101 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
102 บ้านหนองไม้ 0 0 1 1 3 4 1 1 8
103 บ้านดงคู้ 0 0 1 1 2 2 2 1 6
104 บ้านหนองคล้า 0 0 1 1 1 0 1 0 2
105 วัดดงหนองหลวง 0 0 1 1 1 0 0 3 1
106 วัดท่างิ้ว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
107 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 2 4 5 1 11
108 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 2 1 2 0 5
109 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 1 3 0 2 4
110 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
111 บ้านดอนพลอง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
112 วัดวิวิตตาราม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
113 วัดเขาห้วยลุง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
114 บ้านหนองละมาน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
116 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 วัดธรรมรักขิตาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 วัดหนองกรด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 0 4 2 0 6
121 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
122 บ้านคลองสำราญ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
123 บ้านยุบใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 วัดด่านช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
126 วัดเทพสถาพร 0 0 0 0 0 1 3 0 4
127 วัดวังม้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 วัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านสะเดาซ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองชำนาญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดมงคลสถิตย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดหนองไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 สาขาธารมะยม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
135 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 สาขาสระหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 หนองบอนใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 เตยสนุ่นสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 วัดคลองสาลี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
142 วัดอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 221 202 154 577 621 392 198 171 1,211