วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 เยาวชนพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ไทรทองพยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 4
5 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 4
6 บ้านวังซ่าน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 6
7 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 6
8 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62 ทองแดง 8
9 บ้านหนองไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 9
10 วัดบ้านวัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 9
11 บ้านตลิ่งสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 59 เข้าร่วม 11
12 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 58 เข้าร่วม 12
13 ไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 56 เข้าร่วม 13

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแม่วงก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดคลองธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 46 เข้าร่วม 4
5 วัดประสาทวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 46 เข้าร่วม 4
6 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 45 เข้าร่วม 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 5
6 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านศรีทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 5

ศิลปะ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.16 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.33 ทอง 4
5 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.99 ทอง 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.33 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.32 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.16 ทอง 4
5 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.65 ทอง 5
6 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.66 เงิน 6
7 บ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.32 เงิน 7
8 บ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.32 เงิน 8
9 บ้านหนองละมาน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76.65 เงิน 9
10 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
11 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 4

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.16 ทอง 4
5 บ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.83 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.66 ทอง 6
7 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.99 ทอง 7
8 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.83 ทอง 8

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหูกวาง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเจ็ดหาบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.33 ทอง 4
5 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.32 ทอง 5
6 บ้านลานตะแบก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.66 ทอง 6
7 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.66 ทอง 6
8 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.66 ทอง 6
9 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.99 ทอง 9
10 วัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.33 ทอง 10
11 บ้านวังซ่าน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.66 เงิน 11
12 บ้านหนองจิก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76.33 เงิน 12
13 บ้านวังสำราญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาแม่กระทู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเจ็ดหาบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 4
5 บูรพาศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านศรีทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านยุบใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 7
8 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 7
9 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 9
10 วัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72 เงิน 10
11 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 11

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประสาทวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 4
5 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72 เงิน 6
7 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 ไทยรัฐวิทยา 59 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านตลิ่งสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านศรีทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 7
8 วัดสระแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 8
9 วัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 9
10 วัดโพธิ์ขวัญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 10
11 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72 เงิน 11
12 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 12

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 4
5 วัดประสาทวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 8
9 ไทยรัฐวิทยา 59 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 9

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 4
5 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.66 ทอง 5
6 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.32 ทอง 6
7 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองละมาน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.34 ทอง 4
5 วัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.66 ทอง 6
7 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.33 ทอง 7
8 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.99 ทอง 8
9 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.32 ทอง 9
10 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.32 ทอง 9
11 บ้านดงคู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.99 ทอง 11
12 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.99 ทอง 11
13 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.68 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.5 ทอง 4
5 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.83 ทอง 5
6 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.49 ทอง 6
7 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.49 ทอง 6
8 บ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.82 ทอง 8
9 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.8 ทอง 9
10 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.16 ทอง 10
11 วัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาจั๊กจั่น สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังซ่าน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.66 ทอง 4
5 วัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.66 ทอง 4
6 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.98 ทอง 6
7 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.66 ทอง 7
8 บ้านหนองจิกรี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.32 ทอง 8
9 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.66 ทอง 9
10 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.66 ทอง 9
11 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.66 ทอง 11
12 อนุบาลแม่วงก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.98 ทอง 12
13 วัดหูกวาง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 4
6 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 6
7 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 7
8 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 7
9 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 7

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประสาทวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.5 ทอง 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 5
6 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 5
7 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 5
8 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69 ทองแดง 8
9 วัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 9
10 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 61 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
5 บ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์ขวัญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่างิ้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ