หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ลานหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ลานหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ลานหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 5 ชั้น บน ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 5 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 5 ชั้น บน ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 4 ชั้น บน ห้อง ป.3/1-2 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 4 ชั้น บน ห้อง ป.3/1-2 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 4 ชั้น บน ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 4 ชั้น บน ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 6 ชั้น บน ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 6 ชั้น บน ห้อง ภาษาไทย 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 2 ชั้น บน ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/4 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 6 ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 6 ชั้น บน ห้อง ภาษาไทย 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส สนามโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 8 ต.ค. 2556 รอทีมสมัครแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]