หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต้นท์ 1 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต้นท์ 2 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต้นท์ 3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 4 ชั้น ล่าง ห้อง ประกันคุณภาพ 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 4 ชั้น ล่าง ห้อง ประกันคุณภาพ 7 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารดนตรีไทย 7 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 5 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 5 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 8 ต.ค. 2556 ต่อจากรายการที่ 13
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 5 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 8 ต.ค. 2556 ต่อจากรายการที่ 14
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 7 ต.ค. 2556 ต่อจากรายการที่ 16
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 7 ต.ค. 2556 ต่อจากรายการที่ 17
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 8 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]