หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 3 - 4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 3 - 4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00น.
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 5 - 6 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 9 - 9
13.00-16.00น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 5 - 6 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 11 - 11
13.00-16.00น.
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00น.
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00น.
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-12.00น.
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-12.00น.
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 16
13.00-16.00น.
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 17 - 17
13.00-16.00น.
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 18
13.00-16.00น.
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ห้อง computer2 8 ต.ค. 2556 09.00-14.30 พักรับประทานอาหาร 30 นาที
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 13.0016.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ห้อง computer1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer1 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer1 8 ต.ค. 2556 09.00-14.30 พักรับประทานอาหาร 30 นาที
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer2 8 ต.ค. 2556 09.00-14.30 พักรับประทานอาหาร 30 นาที
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม4 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม4 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม4 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม4 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]