หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1-2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1-2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา12.00-12.30น
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1-2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 12.00-12.30น
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น ส่งบทนิทานที่นักเรียนนำเสนอ จำนวน 5 ชุด ถึงเขตพื้นที่(ศน.เมตตา)ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา12.00-12.30น ส่งบทนิทานที่นักเรียนนำเสนอจำนวน 5 ชุด ถึงเขตพื้นที่(ศน.เมตตา)ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น และให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนนำสีไม้มาใช้ในการแข่งขันด้วย
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 12.00-12.30น ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนนำสีไม้มาใช้ในการแข่งขันด้วย
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น ส่งบทละครสั้นชวนหัวที่นักเรียนนำเสนอจำนวน 5 ชุด ถึงเขตพื้นที่(ศน.เมตตา)ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 12.00-12.30น
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา12.00-12.30น
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 8.00-8.30น
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรานงานตัวเวลา 12.00-12.30น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]