สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 44 8 2 4 54
2 ปรียาโชติ 40 10 4 2 54
3 อนุบาลท่าตะโก 31 13 8 3 52
4 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 24 5 4 3 33
5 บ้านคลองลาน 23 3 4 4 30
6 บ้านโพธิ์ประสาท 22 11 1 1 34
7 ชุมชนบ้านหัวหวาย 19 3 3 2 25
8 สามมิตร 18 7 2 5 27
9 อุดมพัฒนา 15 5 1 2 21
10 วัดดอนคา 14 2 2 0 18
11 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 12 8 1 4 21
12 สระงาม 12 0 0 1 12
13 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 11 4 1 2 16
14 บ้านวังกระโดนน้อย 11 4 0 2 15
15 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 11 2 2 1 15
16 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 10 9 3 5 22
17 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 10 4 0 1 14
18 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 10 3 4 4 17
19 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 10 2 1 2 13
20 อนุบาลตากฟ้า 10 1 1 3 12
21 บ้านโคกกร่าง 9 6 3 2 18
22 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 9 6 3 1 18
23 วัดสำโรงชัย 9 3 0 4 12
24 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 9 1 5 2 15
25 บ้านโคกสะอาด 9 1 0 2 10
26 วัดเขาฝา 8 8 4 2 20
27 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 8 6 2 3 16
28 วัดสายลำโพงเหนือ 8 4 0 3 12
29 จงซันเซียะเซี่ยว 8 3 4 2 15
30 เทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) 8 3 1 0 12
31 วังวิทยา 8 2 0 0 10
32 บ้านเขานางต่วม 8 1 1 1 10
33 วัดสายลำโพงใต้ 8 0 0 0 8
34 บ้านหนองหลวง 7 3 2 2 12
35 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 7 1 1 1 9
36 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 7 0 1 0 8
37 บ้านเขาปูน 7 0 0 0 7
38 วัดพนมเศษ 6 2 3 1 11
39 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 6 2 3 1 11
40 บ้านนาขอม 6 2 0 2 8
41 บ้านพนมรอก 6 1 2 0 9
42 บ้านเขามะเกลือ 6 1 1 1 8
43 วัดหนองเบน 6 1 0 1 7
44 น้ำสาดกลาง 6 1 0 0 7
45 วัดท่าสุ่ม 5 4 2 0 11
46 บ้านกระทุ่มทอง 5 3 1 2 9
47 บ้านเขาดิน 5 3 1 2 9
48 บ้านลำพยนต์ 5 2 0 0 7
49 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 5 1 1 2 7
50 บ้านหนองสีซอ 5 1 1 1 7
51 บ้านคลองตักน้ำ 5 1 0 0 6
52 บ้านเขาค้างคาว 5 1 0 0 6
53 บ้านร่องหอย 5 0 1 3 6
54 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 5 0 0 0 5
55 บ้านวังกระโดนใหญ่ 4 3 0 1 7
56 ชุมชนวัดห้วยร่วม 4 2 1 2 7
57 วัดหนองสีนวล 4 2 0 0 6
58 ประชาอุปถัมภ์ 4 1 1 1 6
59 บ้านหนองสะเอ้ง 4 1 1 0 6
60 บ้านซับสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
61 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 4 0 2 0 6
62 วัดห้วยลำใย 4 0 1 2 5
63 บ้านคลองกำลัง 4 0 1 0 5
64 บ้านคลองบอน 4 0 1 0 5
65 บ้านสระแก้ว 4 0 0 1 4
66 วัดป่าเรไร 4 0 0 1 4
67 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 3 5 0 1 8
68 บ้านทำนบ 3 3 0 1 6
69 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 3 3 0 1 6
70 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 2 3 7
71 อุสาหะวิทยา 3 2 1 1 6
72 วัดเทพสุทธาวาส 3 2 0 2 5
73 นิมิตศึกษา 3 2 0 0 5
74 บ้านหนองพังพวย 3 2 0 0 5
75 บ้านหนองเต็งรัง 3 1 1 3 5
76 พิพัฒน์ศึกษา 3 1 1 2 5
77 บ้านหนองโบสถ์ 3 0 1 0 4
78 วัดห้วยธารทหาร 3 0 1 0 4
79 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 3 0 0 0 3
80 บ้านโพนทอง 2 5 0 4 7
81 วัดจันเสน 2 4 1 3 7
82 บ้านโคกเจริญ 2 2 0 5 4
83 พรหมอนุสรณ์ 2 2 0 2 4
84 บ้านหนองบัวตากลาน 2 2 0 0 4
85 บ้านราษฎร์เจริญ 2 1 2 2 5
86 วัดประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
87 บ้านหนองสะแกยาว 2 1 0 1 3
88 ประดับวิทย์ 2 1 0 0 3
89 วัดหนองเสือ 2 1 0 0 3
90 บ้านวังข่อย 2 1 0 0 3
91 บ้านโคกสามัคคี 2 1 0 0 3
92 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 0 3
93 วัดโคกเดื่อวิทยา 2 1 0 0 3
94 บ้านโคกกระดี่ 2 0 2 0 4
95 วัดโพธิ์ศรี 2 0 1 1 3
96 บ้านหนองกระเปา 2 0 1 0 3
97 บ้านหนองบัวทอง 2 0 1 0 3
98 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0 0 2
99 บ้านตะเฆ่ค่าย 2 0 0 0 2
100 วัดดงพลับ 2 0 0 0 2
101 วันครู(2504) 2 0 0 0 2
102 บ้านหัวเขาตาคลี 2 0 0 0 2
103 บ้านห้วยหอม 2 0 0 0 2
104 บ้านเนินบ่อทอง 2 0 0 0 2
105 บ้านตุ๊กแก 1 6 0 2 7
106 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 4 0 4 5
107 รังสรรค์วิทยา 1 3 1 0 5
108 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1 3 1 0 5
109 พินิจอนุสรณ์ 1 3 0 0 4
110 คลองแปดประชาสรรค์ 1 2 0 1 3
111 บ้านหนองไม้แดง 1 1 2 0 4
112 บ้านรังงาม 1 1 1 2 3
113 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 1 1 1 0 3
114 วัดวาปีรัตนาราม 1 1 1 0 3
115 บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
116 บ้านช่องคีรี 1 1 0 0 2
117 บ้านหนองเนิน 1 1 0 0 2
118 บ้านตะกุดภิบาล 1 1 0 0 2
119 บ้านจิกใหญ่ 1 1 0 0 2
120 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 1 1 0 0 2
121 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 2 0 3
123 บ้านดงมัน 1 0 1 3 2
124 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1 0 1 2 2
125 ชุมชนบ้านชุมพล 1 0 1 1 2
126 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 1 0 1 1 2
127 บ้านวังทองประชานุกูล 1 0 1 1 2
128 บ้านใหม่วารีเย็น 1 0 1 1 2
129 วัดหนองหม้อ 1 0 1 0 2
130 เพ็ชรจินดาวิทยา 1 0 0 1 1
131 กิจจานุศาสตร์ 1 0 0 1 1
132 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 0 1
133 บ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
134 บ้านห้วยน้ำลาด 1 0 0 0 1
135 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
136 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
137 วัดเขาดุม 1 0 0 0 1
138 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 1 0 0 0 1
139 บ้านไตรคีรี 1 0 0 0 1
140 วัดวังมหากร 1 0 0 0 1
141 วัดหนองตะโก 1 0 0 0 1
142 น้ำสาดเหนือ 1 0 0 0 1
143 บ้านชะลอมแหน 1 0 0 0 1
144 บ้านตะคร้อลาด 1 0 0 0 1
145 บ้านปากดง 1 0 0 0 1
146 บ้านพุมะค่า 1 0 0 0 1
147 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองกระโดน 1 0 0 0 1
149 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 0 0 0 1
150 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
151 บ้านเทพสถาพร 1 0 0 0 1
152 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
153 วัดเวฬุวัน 0 4 2 2 6
154 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 2 1 0 3
155 จันทร์ฉายวิทยา 0 2 0 0 2
156 วัดทุ่งทะเลทราย 0 2 0 0 2
157 บ้านวังคาง 0 1 3 1 4
158 บ้านอุดมธัญญา 0 1 1 1 2
159 บ้านเขาธรรมบท 0 1 1 0 2
160 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 1 0 3 1
161 วัดหนองคูน้อย 0 1 0 2 1
162 บ้านโคกมะขวิด 0 1 0 1 1
163 บ้านหนองแอก 0 1 0 1 1
164 บ้านเขาใหญ่ 0 1 0 1 1
165 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 1 0 0 1
166 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 1 0 0 1
167 บ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 1 0 0 1
168 บ้านวังมะเดื่อ 0 1 0 0 1
169 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 0 1
170 บ้านสระเกตุโมรี 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองจิก 0 1 0 0 1
172 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
173 บ้านโค้งสวอง 0 1 0 0 1
174 วัดช่องแค 0 1 0 0 1
175 วัดวังแรต 0 1 0 0 1
176 วัดสายลำโพงกลาง 0 1 0 0 1
177 เกาะแก้วสามัคคี 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองดู่ 0 0 1 2 1
179 บ้านวังแรง 0 0 1 1 1
180 บ้านเขาขวาง 0 0 1 0 1
181 บ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 1 0 1
182 ศรีอุทิศวิทยา 0 0 1 0 1
183 บ้านล้ำเจริญ 0 0 0 1 0
184 บ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0 1 0
185 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 1 0
รวม 771 298 140 170 1,209