สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปรียาโชติ 11 6 8 25 33 8 4 1 45
2 อนุบาลท่าตะโก 10 11 11 32 24 12 7 2 43
3 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 10 7 6 23 32 6 2 3 40
4 ชุมชนบ้านหัวหวาย 9 1 2 12 19 3 3 2 25
5 บ้านโพธิ์ประสาท 7 5 8 20 22 11 1 1 34
6 บ้านคลองลาน 6 9 5 20 20 2 3 4 25
7 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 6 6 2 14 8 6 2 3 16
8 สระงาม 6 1 1 8 12 0 0 1 12
9 อุดมพัฒนา 5 3 3 11 15 5 1 2 21
10 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 4 4 2 10 10 8 1 4 19
11 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 4 4 2 10 9 1 5 2 15
12 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 4 4 1 9 10 3 0 1 13
13 วัดดอนคา 4 4 1 9 10 2 2 0 14
14 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 4 2 1 7 11 4 1 2 16
15 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 4 1 2 7 8 7 3 3 18
16 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 4 0 0 4 4 0 2 0 6
17 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 3 5 4 12 24 5 4 3 33
18 สามมิตร 3 3 3 9 18 7 2 5 27
19 บ้านพนมรอก 3 3 0 6 6 1 2 0 9
20 วัดหนองเบน 3 2 0 5 6 1 0 1 7
21 ชุมชนวัดห้วยร่วม 3 2 0 5 4 2 1 2 7
22 บ้านโคกกร่าง 3 1 3 7 9 6 3 2 18
23 จงซันเซียะเซี่ยว 3 1 2 6 8 3 4 2 15
24 บ้านกระทุ่มทอง 3 1 2 6 5 3 1 2 9
25 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 4 7 1 0 1 8
26 บ้านลำพยนต์ 3 1 0 4 5 2 0 0 7
27 บ้านคลองตักน้ำ 3 1 0 4 5 1 0 0 6
28 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 3 0 1 4 5 0 0 0 5
29 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 2 7 0 9 9 6 3 1 18
30 อนุบาลตากฟ้า 2 5 3 10 10 1 1 3 12
31 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 2 4 3 9 10 3 4 4 17
32 วัดสายลำโพงเหนือ 2 3 5 10 8 4 0 3 12
33 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 2 3 2 7 3 5 0 1 8
34 บ้านหนองหลวง 2 3 0 5 5 3 2 2 10
35 วัดเขาฝา 2 2 3 7 7 7 3 1 17
36 วัดสำโรงชัย 2 2 2 6 9 3 0 4 12
37 บ้านคลองกำลัง 2 2 1 5 4 0 1 0 5
38 บ้านเขานางต่วม 2 1 4 7 8 1 1 1 10
39 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 2 1 1 4 7 0 1 0 8
40 บ้านหนองสะเอ้ง 2 0 1 3 4 1 1 0 6
41 บ้านเขาค้างคาว 2 0 1 3 4 1 0 0 5
42 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 วัดพนมเศษ 1 4 1 6 6 2 3 1 11
44 บ้านหนองสีซอ 1 3 3 7 5 1 1 1 7
45 บ้านนาขอม 1 3 2 6 6 2 0 2 8
46 เทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) 1 3 1 5 8 3 1 0 12
47 บ้านเขามะเกลือ 1 3 1 5 6 1 1 1 8
48 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 2 1 4 8 2 0 2 10
49 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 2 0 3 1 4 0 4 5
50 บ้านวังกระโดนใหญ่ 1 1 2 4 4 3 0 1 7
51 วัดท่าสุ่ม 1 1 1 3 5 4 2 0 11
52 พิพัฒน์ศึกษา 1 1 0 2 3 1 1 2 5
53 บ้านโคกเจริญ 1 1 0 2 2 2 0 5 4
54 บ้านดงมัน 1 1 0 2 1 0 1 3 2
55 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 1 0 4 5 9 2 2 1 13
56 วังวิทยา 1 0 2 3 8 2 0 0 10
57 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 0 2 3 6 2 3 1 11
58 บ้านสระแก้ว 1 0 2 3 4 0 0 1 4
59 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1 0 1 2 5 1 1 2 7
60 บ้านร่องหอย 1 0 1 2 4 0 1 3 5
61 วัดจันเสน 1 0 1 2 2 4 1 3 7
62 วัดโพธิ์ศรี 1 0 1 2 2 0 1 1 3
63 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านตุ๊กแก 1 0 1 2 1 6 0 2 7
65 วัดหนองสีนวล 1 0 0 1 4 2 0 0 6
66 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 3 2 2 3 7
67 อุสาหะวิทยา 1 0 0 1 3 2 1 1 6
68 ประดับวิทย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านเขาธรรมบท 1 0 0 1 0 1 1 0 2
73 บ้านโคกมะขวิด 1 0 0 1 0 1 0 1 1
74 วัดสายลำโพงใต้ 0 3 0 3 6 0 0 0 6
75 บ้านเขาดิน 0 2 1 3 5 3 1 2 9
76 น้ำสาดกลาง 0 2 1 3 4 1 0 0 5
77 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 0 2 0 2 7 1 1 1 9
78 วัดป่าเรไร 0 2 0 2 4 0 0 1 4
79 บ้านช่องคีรี 0 2 0 2 1 1 0 0 2
80 บ้านหนองโบสถ์ 0 1 2 3 3 0 1 0 4
81 นิมิตศึกษา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
82 บ้านตะเฆ่ค่าย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านเขาปูน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
84 บ้านคลองบอน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
85 วัดห้วยธารทหาร 0 1 0 1 3 0 1 0 4
86 บ้านหนองบัวตากลาน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
87 วัดดงพลับ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 พินิจอนุสรณ์ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
89 บ้านรังงาม 0 1 0 1 1 1 1 2 3
90 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
91 ชุมชนบ้านชุมพล 0 1 0 1 1 0 1 1 2
92 วัดห้วยลำใย 0 1 0 1 1 0 1 1 2
93 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 วัดเขาดุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านวังแรง 0 1 0 1 0 0 1 1 1
97 บ้านวังกระโดนน้อย 0 0 3 3 5 4 0 1 9
98 บ้านทำนบ 0 0 2 2 3 3 0 1 6
99 วัดประชาสรรค์ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
100 รังสรรค์วิทยา 0 0 2 2 1 3 1 0 5
101 บ้านวังคาง 0 0 2 2 0 1 3 1 4
102 บ้านอุดมธัญญา 0 0 2 2 0 1 1 1 2
103 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 4 1 1 1 6
104 บ้านซับสมบูรณ์ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
105 บ้านวังข่อย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
106 บ้านโคกสามัคคี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
107 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
108 บ้านหนองกระเปา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
109 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
110 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 3 1 0 5
111 บ้านหนองไม้แดง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
112 บ้านตะกุดภิบาล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
113 เพ็ชรจินดาวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
114 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองเนิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านไตรคีรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 วัดวังมหากร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 วัดหนองตะโก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 วัดเวฬุวัน 0 0 1 1 0 4 2 2 6
120 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
121 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 3 0 1 6
122 บ้านหนองพังพวย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
123 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 5 0 4 7
124 พรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 2 4
125 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
126 บ้านหนองเต็งรัง 0 0 0 0 2 1 1 3 4
127 บ้านหนองสะแกยาว 0 0 0 0 2 1 0 1 3
128 วัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านโคกกระดี่ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
130 บ้านห้วยหอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านเนินบ่อทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 วัดเทพสุทธาวาส 0 0 0 0 1 2 0 2 3
133 คลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
134 วัดวาปีรัตนาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านจิกใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
139 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
140 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
141 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
142 บ้านใหม่วารีเย็น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 วัดหนองหม้อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 กิจจานุศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 น้ำสาดเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านชะลอมแหน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านตะคร้อลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านพุมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองกระโดน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านเทพสถาพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 วันครู(2504) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
159 จันทร์ฉายวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 วัดทุ่งทะเลทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
162 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
163 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 บ้านเขาใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านวังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านสระเกตุโมรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านโค้งสวอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 วัดช่องแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 วัดวังแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 วัดสายลำโพงกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 เกาะแก้วสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
178 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 ศรีอุทิศวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านล้ำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 193 177 161 531 697 286 136 160 1,119