สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปรียาโชติ 18 6 10 34 40 10 4 2 54
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 16 10 6 32 44 8 2 4 54
3 อนุบาลท่าตะโก 11 12 16 39 31 13 8 3 52
4 ชุมชนบ้านหัวหวาย 9 1 2 12 19 3 3 2 25
5 บ้านคลองลาน 7 11 5 23 23 3 4 4 30
6 บ้านโพธิ์ประสาท 7 5 8 20 22 11 1 1 34
7 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 6 6 2 14 8 6 2 3 16
8 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 6 1 3 10 10 9 3 5 22
9 สระงาม 6 1 1 8 12 0 0 1 12
10 วัดดอนคา 5 5 2 12 14 2 2 0 18
11 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 5 4 2 11 12 8 1 4 21
12 อุดมพัฒนา 5 3 3 11 15 5 1 2 21
13 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 4 4 2 10 9 1 5 2 15
14 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 4 4 1 9 10 4 0 1 14
15 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 4 2 1 7 11 4 1 2 16
16 บ้านโคกสะอาด 4 2 0 6 9 1 0 2 10
17 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 4 0 0 4 4 0 2 0 6
18 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 3 5 4 12 24 5 4 3 33
19 สามมิตร 3 3 3 9 18 7 2 5 27
20 บ้านพนมรอก 3 3 0 6 6 1 2 0 9
21 วัดหนองเบน 3 2 0 5 6 1 0 1 7
22 ชุมชนวัดห้วยร่วม 3 2 0 5 4 2 1 2 7
23 บ้านวังกระโดนน้อย 3 1 6 10 11 4 0 2 15
24 บ้านโคกกร่าง 3 1 3 7 9 6 3 2 18
25 จงซันเซียะเซี่ยว 3 1 2 6 8 3 4 2 15
26 บ้านกระทุ่มทอง 3 1 2 6 5 3 1 2 9
27 บ้านลำพยนต์ 3 1 0 4 5 2 0 0 7
28 บ้านคลองตักน้ำ 3 1 0 4 5 1 0 0 6
29 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 3 0 1 4 5 0 0 0 5
30 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 2 7 0 9 9 6 3 1 18
31 อนุบาลตากฟ้า 2 5 3 10 10 1 1 3 12
32 บ้านหนองหลวง 2 5 0 7 7 3 2 2 12
33 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 2 4 3 9 10 3 4 4 17
34 วัดสายลำโพงเหนือ 2 3 5 10 8 4 0 3 12
35 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 2 3 2 7 10 2 1 2 13
36 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 2 3 2 7 3 5 0 1 8
37 วัดเขาฝา 2 2 3 7 8 8 4 2 20
38 วัดสำโรงชัย 2 2 2 6 9 3 0 4 12
39 น้ำสาดกลาง 2 2 1 5 6 1 0 0 7
40 บ้านคลองกำลัง 2 2 1 5 4 0 1 0 5
41 บ้านเขาปูน 2 2 0 4 7 0 0 0 7
42 บ้านเขานางต่วม 2 1 4 7 8 1 1 1 10
43 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 2 1 1 4 7 0 1 0 8
44 บ้านเขาค้างคาว 2 1 1 4 5 1 0 0 6
45 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 2 0 4 6 11 2 2 1 15
46 บ้านร่องหอย 2 0 1 3 5 0 1 3 6
47 บ้านหนองสะเอ้ง 2 0 1 3 4 1 1 0 6
48 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 วัดพนมเศษ 1 4 1 6 6 2 3 1 11
50 วัดสายลำโพงใต้ 1 4 0 5 8 0 0 0 8
51 บ้านหนองสีซอ 1 3 3 7 5 1 1 1 7
52 บ้านนาขอม 1 3 2 6 6 2 0 2 8
53 เทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) 1 3 1 5 8 3 1 0 12
54 บ้านเขามะเกลือ 1 3 1 5 6 1 1 1 8
55 วัดห้วยลำใย 1 2 0 3 4 0 1 2 5
56 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 2 0 3 1 4 0 4 5
57 บ้านวังกระโดนใหญ่ 1 1 2 4 4 3 0 1 7
58 วัดท่าสุ่ม 1 1 1 3 5 4 2 0 11
59 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
60 บ้านคลองบอน 1 1 0 2 4 0 1 0 5
61 พิพัฒน์ศึกษา 1 1 0 2 3 1 1 2 5
62 บ้านโคกเจริญ 1 1 0 2 2 2 0 5 4
63 บ้านดงมัน 1 1 0 2 1 0 1 3 2
64 วังวิทยา 1 0 2 3 8 2 0 0 10
65 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 0 2 3 6 2 3 1 11
66 บ้านสระแก้ว 1 0 2 3 4 0 0 1 4
67 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1 0 1 2 5 1 1 2 7
68 วัดเทพสุทธาวาส 1 0 1 2 3 2 0 2 5
69 วัดจันเสน 1 0 1 2 2 4 1 3 7
70 วัดโพธิ์ศรี 1 0 1 2 2 0 1 1 3
71 บ้านตุ๊กแก 1 0 1 2 1 6 0 2 7
72 วัดหนองสีนวล 1 0 0 1 4 2 0 0 6
73 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 3 2 2 3 7
74 อุสาหะวิทยา 1 0 0 1 3 2 1 1 6
75 บ้านหนองเต็งรัง 1 0 0 1 3 1 1 3 5
76 ประดับวิทย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านเขาธรรมบท 1 0 0 1 0 1 1 0 2
81 บ้านโคกมะขวิด 1 0 0 1 0 1 0 1 1
82 บ้านเขาดิน 0 2 1 3 5 3 1 2 9
83 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 0 2 0 2 7 1 1 1 9
84 วัดป่าเรไร 0 2 0 2 4 0 0 1 4
85 บ้านช่องคีรี 0 2 0 2 1 1 0 0 2
86 บ้านหนองโบสถ์ 0 1 2 3 3 0 1 0 4
87 นิมิตศึกษา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
88 บ้านตะเฆ่ค่าย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 วัดห้วยธารทหาร 0 1 0 1 3 0 1 0 4
90 บ้านหนองบัวตากลาน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
91 วัดหนองเสือ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
92 วัดดงพลับ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 วันครู(2504) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 พินิจอนุสรณ์ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
95 บ้านรังงาม 0 1 0 1 1 1 1 2 3
96 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
97 ชุมชนบ้านชุมพล 0 1 0 1 1 0 1 1 2
98 บ้านห้วยน้ำลาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 วัดเขาดุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านวังแรง 0 1 0 1 0 0 1 1 1
103 บ้านทำนบ 0 0 2 2 3 3 0 1 6
104 วัดประชาสรรค์ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
105 รังสรรค์วิทยา 0 0 2 2 1 3 1 0 5
106 บ้านหนองเนิน 0 0 2 2 1 1 0 0 2
107 บ้านวังคาง 0 0 2 2 0 1 3 1 4
108 บ้านอุดมธัญญา 0 0 2 2 0 1 1 1 2
109 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 4 1 1 1 6
110 บ้านซับสมบูรณ์ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
111 บ้านวังข่อย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 บ้านโคกสามัคคี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองกระเปา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
116 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 3 1 0 5
117 บ้านหนองไม้แดง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
118 บ้านตะกุดภิบาล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
119 เพ็ชรจินดาวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
120 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านไตรคีรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 วัดวังมหากร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 วัดหนองตะโก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 วัดเวฬุวัน 0 0 1 1 0 4 2 2 6
125 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
126 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 3 0 1 6
127 บ้านหนองพังพวย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
128 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 5 0 4 7
129 พรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 2 4
130 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
131 บ้านหนองสะแกยาว 0 0 0 0 2 1 0 1 3
132 วัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านโคกกระดี่ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
134 บ้านหัวเขาตาคลี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านห้วยหอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านเนินบ่อทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 คลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
138 วัดวาปีรัตนาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านจิกใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
143 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
144 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
145 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
146 บ้านใหม่วารีเย็น 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 วัดหนองหม้อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 กิจจานุศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 น้ำสาดเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านชะลอมแหน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านตะคร้อลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านพุมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองกระโดน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านเทพสถาพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
161 จันทร์ฉายวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 วัดทุ่งทะเลทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
164 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
165 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านเขาใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านวังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านสระเกตุโมรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านโค้งสวอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 วัดช่องแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 วัดวังแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 วัดสายลำโพงกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 เกาะแก้วสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
180 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 ศรีอุทิศวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านล้ำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 228 197 176 601 771 298 140 170 1,209