หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามฟุตซอล (สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร) สนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ชั้น ป.1-ป.3 29 ส.ค. 2556 09.00 คณะกรรมการจัดหาให้
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ห้อง ป.4-ป.6 28 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ห้อง ม.1-ม.3 30 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ม.1 28 ส.ค. 2556 09.00 คณะกรรมการจัดหาให้บางส่วนและนำมาเองบางส่วน
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ม.1-ม.3 28 ส.ค. 2556 09.00 คณะกรรมการจัดหาให้บางส่วนและนำมาเองบางส่วน
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้อง ม.3 28 ส.ค. 2556 09.00 คณะกรรมการจัดหาให้บางส่วนและนำมาเองบางส่วน
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ห้องประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ม.1 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ม.2 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคาร1 ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ป.3 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคาร1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ป.4 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคาร1 ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ป.5 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคาร1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ป.6 29 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ห้องประกัน 30 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุม 30 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ห้องประกัน 28 ส.ค. 2556 09.00 คณะกรรมการจัดหาให้
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุม 28 ส.ค. 2556 09.00 คณะกรรมการจัดหาให้
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง สนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 30 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง สนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 30 ส.ค. 2556 09.00 ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ โทร.081-6044646,นายธวัช เต็งสุวรรณ โทร.081-5337704,นายประกอบ สูตรอุดม โทร.083-9547468 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]