หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 64 49 76.56% 9 14.06% 4 6.25% 2 3.13% 64
2 โรงเรียนอนุบาลวชิร 31 25 80.65% 4 12.9% 1 3.23% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 40 25 65.79% 3 7.89% 2 5.26% 8 21.05% 38
4 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 35 23 65.71% 7 20% 1 2.86% 4 11.43% 35
5 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 35 16 45.71% 8 22.86% 3 8.57% 8 22.86% 35
6 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 35 16 45.71% 5 14.29% 5 14.29% 9 25.71% 35
7 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 19 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนวัดหนองหลวง 30 14 48.28% 5 17.24% 5 17.24% 5 17.24% 29
9 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 47 13 27.66% 19 40.43% 8 17.02% 7 14.89% 47
10 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 33 13 39.39% 10 30.3% 5 15.15% 5 15.15% 33
11 โรงเรียนบ้านหนองพง 29 12 41.38% 10 34.48% 3 10.34% 4 13.79% 29
12 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 31 12 38.71% 8 25.81% 3 9.68% 8 25.81% 31
13 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 36 10 28.57% 9 25.71% 11 31.43% 5 14.29% 35
14 โรงเรียนวัดคลองโนน 20 9 45% 6 30% 5 25% 0 0% 20
15 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 22 9 40.91% 3 13.64% 8 36.36% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
17 โรงเรียนบ้านหนองพระ 39 8 20.51% 9 23.08% 10 25.64% 12 30.77% 39
18 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 19 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 5 26.32% 19
19 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 21 8 38.1% 4 19.05% 4 19.05% 5 23.81% 21
20 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 20 8 40% 4 20% 4 20% 4 20% 20
21 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 16 8 50% 2 12.5% 4 25% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 28 7 25% 7 25% 8 28.57% 6 21.43% 28
23 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 19 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
24 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 21 7 33.33% 4 19.05% 6 28.57% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 18 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 18
26 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
27 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 21 6 28.57% 11 52.38% 3 14.29% 1 4.76% 21
28 โรงเรียนวัดดงกลาง 27 6 22.22% 9 33.33% 7 25.93% 5 18.52% 27
29 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 17 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
30 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
32 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 14 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 4 28.57% 14
33 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนวัดหงษ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 27 5 18.52% 8 29.63% 8 29.63% 6 22.22% 27
36 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 15 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 11 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
38 โรงเรียนบ้านหัวดง 13 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
40 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
42 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 16 4 25% 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 23 4 17.39% 8 34.78% 7 30.43% 4 17.39% 23
44 โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง 25 4 16% 6 24% 6 24% 9 36% 25
45 โรงเรียนบ้านหนองขาว 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
48 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
49 โรงเรียนบ้านโนนทอง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 16 3 18.75% 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
52 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 18 3 16.67% 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 18
53 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 13 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 13
54 โรงเรียนบ้านหนองโสน 12 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
55 โรงเรียนวัดหนองนาดำ 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
56 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
58 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
60 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
64 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 12 3 25% 0 0% 5 41.67% 4 33.33% 12
66 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 12 2 16.67% 7 58.33% 0 0% 3 25% 12
67 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 15 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
68 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 19 2 10.53% 4 21.05% 9 47.37% 4 21.05% 19
70 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
74 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 8 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
75 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 10 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
77 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
83 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
84 โรงเรียนบ้านบัวยาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนวัดหนองหลุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านสวนแตง 15 1 6.67% 5 33.33% 6 40% 3 20% 15
87 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 14 1 7.14% 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 14
88 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
89 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 11 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
90 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนวัดฆะมัง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านนิคม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
96 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านท่าแห 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
100 โรงเรียนวัดดงชะพลู 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
101 โรงเรียนบ้านป่าแซง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดลำชะล่า 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
107 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
108 โรงเรียนวัดวังตะขบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
109 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
111 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
122 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
123 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านเนินยาว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนวัดเนินปอ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบึงสีไฟ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
134 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
135 โรงเรียนวัดเนินพยอม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดสามขา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
142 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
143 โรงเรียนวัดขนุน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
144 โรงเรียนวัดวังแดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
145 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
146 โรงเรียนบ้านปากดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาดงพลับ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านหัวดงสาขาวัดเขาพระ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ โทร.081-6044646,นายธวัช เต็งสุวรรณ โทร.081-5337704,นายประกอบ สูตรอุดม โทร.083-9547468 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]