หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 103 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 18 49 30
2 026 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 12 50 23
3 159 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 23 19
4 056 โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง 25 45 30
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 10 18 13
6 101 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 16 24 23
7 179 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0
8 071 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 17 47 32
9 070 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนสาขาวัดเขาพนมพา 0 0 0
10 154 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 13 38 26
11 021 โรงเรียนบึงสีไฟ 2 4 2
12 144 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 8 20 9
13 143 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศสาขาบ้านหนองต้นพลวง 0 0 0
14 145 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 3 3 3
15 067 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 3 3
16 032 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 0 0 0
17 072 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 10 20 15
18 135 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 0 0 0
19 141 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 2 7 3
20 190 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 5 9 8
21 139 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 7 16 7
22 057 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 9 23 16
23 065 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 8 21 10
24 138 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 1 3 2
25 035 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 5 19 10
26 023 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 19 37 22
27 132 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 14 35 22
28 104 โรงเรียนบ้านท่าแห 4 10 5
29 191 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 8 13 11
30 150 โรงเรียนบ้านนิคม 4 23 9
31 049 โรงเรียนบ้านน้อย 1 1 1
32 192 โรงเรียนบ้านบัวยาง 3 4 3
33 020 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 6 20 11
34 128 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 40 78 61
35 099 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 2 2 2
36 147 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 14 27 19
37 142 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 1
38 124 โรงเรียนบ้านป่าแซง 3 7 5
39 193 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 18 42 32
40 153 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 0 0 0
41 194 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 5 7 5
42 195 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 7 13 10
43 152 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 12 13 12
44 196 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 0 0 0
45 068 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 23 53 36
46 178 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาดงพลับ 1 1 1
47 155 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 7 10 9
48 197 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 10 20 10
49 198 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วย 1 3 1
50 199 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 12 24 18
51 113 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)สาขาบ้านเนินยุ้ง 0 0 0
52 044 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 3 9 6
53 047 โรงเรียนบ้านวังทับยา 0 0 0
54 134 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 21 32 29
55 133 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 35 62 51
56 102 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0 0 0
57 160 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 15 32 22
58 012 โรงเรียนบ้านสวนแตง 15 35 20
59 048 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 12 25 18
60 137 โรงเรียนบ้านสายดินแดง 0 0 0
61 126 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 22 47 37
62 073 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 9 6
63 151 โรงเรียนบ้านหนองขาว 15 36 26
64 086 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 8 6
65 129 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 2 3 3
66 130 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 10 25 18
67 033 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 5 9 8
68 117 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 4 28 9
69 066 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 10 19 14
70 064 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลสาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0
71 077 โรงเรียนบ้านหนองพง 29 50 46
72 076 โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 1 2 2
73 069 โรงเรียนบ้านหนองพระ 39 110 45
74 157 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 3 5 4
75 136 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 1
76 084 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 35 62 39
77 131 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 3 3 3
78 094 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 28 90 37
79 149 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 5 10 9
80 123 โรงเรียนบ้านหนองโสน 12 38 14
81 095 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 0 0 0
82 051 โรงเรียนบ้านหัวดง 13 23 16
83 052 โรงเรียนบ้านหัวดงสาขาวัดเขาพระ 1 1 1
84 078 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 6 10 8
85 081 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 11 14 13
86 082 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 35 70 45
87 110 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 2 1
88 111 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 0 0 0
89 200 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 1 2 1
90 083 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 21 45 31
91 050 โรงเรียนบ้านเนินยาว 2 4 3
92 039 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 14 18 18
93 156 โรงเรียนบ้านโนนทอง 6 14 6
94 118 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 5 5 5
95 098 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 9 18 15
96 100 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้างสาขาบ้านวังกระโดน 0 0 0
97 096 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 9 13 9
98 028 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 7 12 11
99 127 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 7 12 9
100 172 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 6 10 8
101 169 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 16 46 23
102 168 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 3 4 4
103 163 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 11 17 13
104 041 โรงเรียนวัดขนุน 2 4 3
105 011 โรงเรียนวัดคลองโนน 20 32 27
106 013 โรงเรียนวัดฆะมัง 6 31 8
107 116 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 3 3 3
108 016 โรงเรียนวัดดงกลาง 27 65 50
109 009 โรงเรียนวัดดงชะพลู 4 5 5
110 015 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 1 1 1
111 038 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0
112 058 โรงเรียนวัดตากแดด 0 0 0
113 042 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 6 16 11
114 097 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 14 28 21
115 146 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 7 6
116 027 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 3 6 5
117 089 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 4 7 7
118 017 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 2 2 2
119 114 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 6 3
120 088 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 19 39 28
121 119 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 15 23 21
122 036 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 36 75 56
123 037 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 1 1 1
124 010 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 0 0 0
125 031 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 4 5 5
126 030 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 12 29 22
127 053 โรงเรียนวัดลำชะล่า 4 7 6
128 158 โรงเรียนวัดวังตะขบ 2 6 4
129 022 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 5 8 5
130 018 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 0 0 0
131 120 โรงเรียนวัดวังแดง 2 3 2
132 105 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 3 7 3
133 093 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 31 63 39
134 014 โรงเรียนวัดสามขา 1 2 1
135 045 โรงเรียนวัดหงษ์ 6 17 9
136 060 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 7 18 11
137 054 โรงเรียนวัดหนองนาดำ 12 16 14
138 061 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 1 2 2
139 177 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ 1 3 1
140 063 โรงเรียนวัดหนองปล้องสาขาบ้านพนมกาว 0 0 0
141 091 โรงเรียนวัดหนองหลวง 30 47 35
142 162 โรงเรียนวัดหนองหลุม 2 2 2
143 029 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 19 38 27
144 176 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสวาง 0 0 0
145 043 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 2 9 4
146 092 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 3 7 3
147 019 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 0 0 0
148 040 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 3 3 3
149 106 โรงเรียนวัดเนินปอ 2 2 1
150 075 โรงเรียนวัดเนินพยอม 2 7 4
151 034 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 5 10 7
152 165 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 7 12 7
153 148 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 20 26 23
154 046 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 7 7 8
155 122 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 3 4 3
156 180 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง 0 0 0
157 062 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 7 11 10
158 087 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 3 3 3
159 090 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 2 6 4
160 109 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 16 40 21
161 175 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0
162 024 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 64 252 103
163 174 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 19 53 26
164 171 โรงเรียนอนุบาลวชิร 31 59 42
165 164 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 2 3 2
166 170 โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0
167 055 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 33 116 64
168 059 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนสาขาบ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ 0 0 0
169 140 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 47 107 72
170 121 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 7 8 8
171 025 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 6 13 7
172 079 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 21 38 31
173 182 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" 2 3 2
174 183 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 3 5 3
175 181 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 27 70 38
176 185 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 4 5 5
177 184 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 7 10 7
รวม 1580 3489 2260
5749

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ โทร.081-6044646,นายธวัช เต็งสุวรรณ โทร.081-5337704,นายประกอบ สูตรอุดม โทร.083-9547468 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]