สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 49 9 4 2 62
2 อนุบาลวชิร 25 4 1 1 30
3 บ้านบึงเฒ่า 25 3 2 8 30
4 บ้านเนินขวาง 23 7 1 4 31
5 บ้านหนองสะแก 16 8 3 8 27
6 บ้านวังอ้อ 16 5 5 9 26
7 อนุบาลพุทธชาติ 15 2 1 1 18
8 วัดหนองหลวง 14 5 5 5 24
9 อนุบาลสากเหล็ก 13 19 8 7 40
10 อนุบาลวังทรายพูน 13 10 5 5 28
11 บ้านหนองพง 12 10 3 4 25
12 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 12 8 3 8 23
13 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 10 9 11 5 30
14 วัดคลองโนน 9 6 5 0 20
15 บ้านสุขสำราญ 9 3 8 2 20
16 บ้านปลวกสูง 9 1 1 3 11
17 บ้านหนองพระ 8 9 10 12 27
18 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 8 5 1 5 14
19 บ้านวังทับไทร 8 4 4 5 16
20 วัดโนนสะเดา 8 4 4 4 16
21 ยอแซฟพิจิตร 8 2 4 2 14
22 บ้านหนองหัวปลวก 7 7 8 6 22
23 วัดหนองไผ่ 7 5 4 3 16
24 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 7 4 6 4 17
25 บ้านมาบกระเปา 7 3 5 3 15
26 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 7 2 1 2 10
27 บ้านเนินพลวงวิทยา 6 11 3 1 20
28 วัดดงกลาง 6 9 7 5 22
29 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 6 5 2 4 13
30 บ้านเมืองเก่า 6 5 2 1 13
31 บ้านสายคำโห้ 6 5 1 0 12
32 วัดท่าบัวทอง 6 4 0 4 10
33 บ้านหนองปลาไหล 6 3 1 0 10
34 วัดหงษ์ 6 0 0 0 6
35 เทศบาลบ้านปากทาง 5 8 8 6 21
36 บ้านสระบรเพ็ด 5 5 4 1 14
37 บ้านห้วยน้อย 5 3 0 3 8
38 บ้านหัวดง 5 2 4 2 11
39 บ้านดงเสือเหลือง 5 2 2 1 9
40 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 5 1 0 0 6
41 บ้านไผ่ใหญ่ 5 0 2 0 7
42 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 4 9 1 2 14
43 บ้านยางสามต้น 4 8 7 4 19
44 ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง 4 6 6 9 16
45 บ้านหนองขาว 4 6 3 2 13
46 วัดราชช้างขวัญ 4 4 2 2 10
47 บ้านทุ่งโม่ง 4 1 1 3 6
48 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 4 1 0 2 5
49 บ้านโนนทอง 4 0 1 1 5
50 บ้านโนนไผ่ขุย 4 0 0 1 4
51 ชุมชนวัดวังจิก 3 9 3 1 15
52 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 3 8 3 4 14
53 บึงบัวพิทยาคม 3 6 1 3 10
54 บ้านหนองโสน 3 5 1 3 9
55 วัดหนองนาดำ 3 4 3 2 10
56 บ้านท่ากระดาน 3 3 2 0 8
57 บ้านหนองตะเคียน 3 3 1 3 7
58 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 3 3 0 0 6
59 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 2 1 4 6
60 วัดใหม่สามัคคีธรรม 3 2 1 1 6
61 บ้านยางสุขวัฒน์ 3 2 1 1 6
62 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 2 0 1 5
63 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 3 1 2 3 6
64 พิจิตรอินเตอร์ 3 1 0 2 4
65 ชุมชนบ้านวังกลม 3 0 5 4 8
66 บ้านยางตะพาย 2 7 0 3 9
67 วัดบ้านไร่ 2 5 4 4 11
68 อนุบาลสามง่าม 2 5 0 0 7
69 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 2 4 9 4 15
70 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 2 4 1 0 7
71 บ้านห้วยคำตาล 2 4 0 0 6
72 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 3 3 0 8
73 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 3 2 3 7
74 บ้านนาพิบูลพิทยา 2 2 0 4 4
75 วัดวังมะเดื่อ 2 2 0 1 4
76 บ้านยางห้าหลุม 2 1 5 2 8
77 วัดโนนป่าแดง 2 1 3 1 6
78 บ้านหนองถ้ำ 2 1 1 1 4
79 บ้านหนองขานาง 2 1 0 0 3
80 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 0 3
81 วัดจระเข้ผอม 2 1 0 0 3
82 บ้านไดชุมแสง 2 0 3 2 5
83 บ้านท่ามะไฟ 2 0 1 2 3
84 บ้านบัวยาง 2 0 0 1 2
85 วัดหนองหลุม 2 0 0 0 2
86 บ้านสวนแตง 1 5 6 3 12
87 บ้านท่าเยี่ยม 1 4 7 2 12
88 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 1 4 3 1 8
89 วัดกลางวงศ์มณี 1 4 2 4 7
90 บ้านมาบมะไฟ 1 4 0 0 5
91 บ้านทุ่งสำราญ 1 2 2 2 5
92 วัดฆะมัง 1 2 1 2 4
93 บ้านทุ่งประพาส 1 2 1 1 4
94 บ้านนิคม 1 2 1 0 4
95 วัดหนองจิกเภา 1 2 0 4 3
96 บ้านวังกระดี่ทอง 1 2 0 0 3
97 วัดใหม่แสงมรกต 1 2 0 0 3
98 บ้านท่าแห 1 1 1 1 3
99 วัดดงชะพลู 1 1 0 2 2
100 บ้านหนองน้ำเขียว 1 1 0 2 2
101 วัดบ้านนา 1 1 0 1 2
102 บ้านป่าแซง 1 1 0 1 2
103 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 1 1 0 0 2
104 ราษฎร์บำรุง 1 0 2 0 3
105 วัดลำชะล่า 1 0 1 2 2
106 บ้านหนองหูช้าง 1 0 0 4 1
107 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 2 1
108 วัดวังตะขบ 1 0 0 1 1
109 วัดบ้านลำนัง 0 4 0 0 4
110 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 3 2 0 5
111 วัดยางคอยเกลือ 0 3 1 0 4
112 บ้านมาบแฟบ 0 2 3 2 5
113 เทศบาลราษฎร์เจริญ 0 2 1 1 3
114 บ้านหนองคล้า 0 2 1 0 3
115 วัดศรีศรัทธาราม 0 2 1 0 3
116 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 2 1 0 3
117 บ้านหนองริ้น 0 2 0 1 2
118 บ้านหนองสาหร่าย 0 2 0 1 2
119 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 2 0 0 2
120 วัดบ้านวังไร่ 0 2 0 0 2
121 วัดบ้านบุ่ง 0 1 0 2 1
122 วัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 0 1 0 2 1
123 บ้านถ้ำคะนอง 0 1 0 1 1
124 บ้านหนองจั่ว 0 1 0 1 1
125 บ้านเนินยาว 0 1 0 1 1
126 วัดเนินปอ 0 1 0 1 1
127 เทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" 0 1 0 1 1
128 บ้านท่าพิกุล 0 1 0 0 1
129 บ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วย 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 0 1
131 บ้านเนินพลวง 0 1 0 0 1
132 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 2 1 2
133 วัดไผ่รอบ 0 0 2 0 2
134 บึงสีไฟ 0 0 2 0 2
135 วัดเนินพยอม 0 0 1 1 1
136 บ้านน้อย 0 0 1 0 1
137 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 1 0 1
138 วัดสามขา 0 0 1 0 1
139 วัดหนองปล้อง 0 0 1 0 1
140 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ 0 0 1 0 1
141 เทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0 3 0
142 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 2 0
143 วัดขนุน 0 0 0 2 0
144 วัดวังแดง 0 0 0 2 0
145 วัดหาดมูลกระบือ 0 0 0 2 0
146 บ้านปากดง 0 0 0 1 0
147 บ้านยางสามต้น สาขาดงพลับ 0 0 0 1 0
148 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 1 0
149 บ้านหัวดงสาขาวัดเขาพระ 0 0 0 1 0
150 บ้านเนินพยอม 0 0 0 1 0
151 วัดดงป่าคำ 0 0 0 1 0
รวม 572 428 275 300 1,575