สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 49 9 4 2 62
2 อนุบาลวชิร 25 4 1 1 30
3 บ้านเนินขวาง 23 7 1 4 31
4 บ้านบึงเฒ่า 17 3 2 8 22
5 บ้านหนองสะแก 15 8 3 8 26
6 อนุบาลพุทธชาติ 15 2 1 1 18
7 วัดหนองหลวง 14 5 5 5 24
8 บ้านวังอ้อ 13 5 4 9 22
9 อนุบาลวังทรายพูน 12 10 5 5 27
10 บ้านหนองพง 12 10 3 4 25
11 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 12 8 3 8 23
12 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 10 9 11 5 30
13 วัดคลองโนน 9 6 5 0 20
14 บ้านสุขสำราญ 9 3 8 2 20
15 บ้านปลวกสูง 9 1 1 3 11
16 บ้านหนองพระ 8 9 10 12 27
17 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 8 5 1 5 14
18 บ้านวังทับไทร 8 4 4 5 16
19 วัดโนนสะเดา 8 4 4 4 16
20 ยอแซฟพิจิตร 8 2 4 2 14
21 บ้านหนองหัวปลวก 7 7 8 6 22
22 วัดหนองไผ่ 7 5 4 3 16
23 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 7 4 6 4 17
24 บ้านมาบกระเปา 7 3 5 3 15
25 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 7 2 1 2 10
26 อนุบาลสากเหล็ก 6 17 7 7 30
27 วัดดงกลาง 6 9 7 5 22
28 บ้านสายคำโห้ 6 5 1 0 12
29 วัดท่าบัวทอง 6 4 0 4 10
30 เทศบาลบ้านปากทาง 5 8 8 6 21
31 บ้านสระบรเพ็ด 5 4 4 1 13
32 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 5 4 2 4 11
33 บ้านห้วยน้อย 5 3 0 3 8
34 บ้านไผ่ใหญ่ 5 0 2 0 7
35 วัดหงษ์ 5 0 0 0 5
36 บ้านเนินพลวงวิทยา 4 10 3 1 17
37 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 4 9 1 2 14
38 ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง 4 6 6 9 16
39 บ้านหนองขาว 4 6 3 2 13
40 วัดราชช้างขวัญ 4 4 2 2 10
41 บ้านหนองปลาไหล 4 2 1 0 7
42 บ้านดงเสือเหลือง 4 1 2 1 7
43 บ้านทุ่งโม่ง 4 1 1 3 6
44 บ้านโนนทอง 4 0 1 1 5
45 บ้านโนนไผ่ขุย 4 0 0 1 4
46 ชุมชนวัดวังจิก 3 9 3 1 15
47 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 3 8 3 4 14
48 บึงบัวพิทยาคม 3 6 1 3 10
49 บ้านหนองโสน 3 5 1 3 9
50 วัดหนองนาดำ 3 4 3 2 10
51 บ้านท่ากระดาน 3 3 2 0 8
52 บ้านหนองตะเคียน 3 3 1 3 7
53 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 3 3 0 0 6
54 บ้านหัวดง 3 2 4 2 9
55 วัดใหม่สามัคคีธรรม 3 2 1 1 6
56 บ้านยางสุขวัฒน์ 3 2 1 1 6
57 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 2 0 1 5
58 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 3 1 2 3 6
59 พิจิตรอินเตอร์ 3 1 0 2 4
60 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 3 1 0 2 4
61 ชุมชนบ้านวังกลม 3 0 5 4 8
62 บ้านเมืองเก่า 2 5 0 1 7
63 อนุบาลสามง่าม 2 5 0 0 7
64 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 2 4 9 4 15
65 วัดบ้านไร่ 2 4 4 3 10
66 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 2 4 1 0 7
67 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 3 3 0 8
68 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 3 2 3 7
69 บ้านห้วยคำตาล 2 3 0 0 5
70 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 2 2 0 4 4
71 บ้านนาพิบูลพิทยา 2 2 0 4 4
72 บ้านยางห้าหลุม 2 1 5 2 8
73 วัดโนนป่าแดง 2 1 3 1 6
74 บ้านหนองถ้ำ 2 1 1 1 4
75 บ้านหนองขานาง 2 1 0 0 3
76 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 0 3
77 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 2 1 0 0 3
78 วัดจระเข้ผอม 2 1 0 0 3
79 บ้านไดชุมแสง 2 0 3 2 5
80 บ้านท่ามะไฟ 2 0 1 2 3
81 บ้านบัวยาง 2 0 0 1 2
82 วัดวังมะเดื่อ 2 0 0 1 2
83 วัดหนองหลุม 2 0 0 0 2
84 บ้านยางสามต้น 1 7 6 2 14
85 บ้านสวนแตง 1 5 6 3 12
86 บ้านยางตะพาย 1 5 0 3 6
87 บ้านท่าเยี่ยม 1 4 7 2 12
88 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 1 4 3 1 8
89 วัดกลางวงศ์มณี 1 4 2 4 7
90 บ้านมาบมะไฟ 1 4 0 0 5
91 บ้านทุ่งสำราญ 1 2 2 2 5
92 วัดฆะมัง 1 2 1 2 4
93 บ้านทุ่งประพาส 1 2 1 1 4
94 บ้านนิคม 1 2 1 0 4
95 วัดหนองจิกเภา 1 2 0 4 3
96 วัดใหม่แสงมรกต 1 2 0 0 3
97 บ้านท่าแห 1 1 1 1 3
98 บ้านหนองน้ำเขียว 1 1 0 2 2
99 วัดบ้านนา 1 1 0 1 2
100 บ้านป่าแซง 1 1 0 1 2
101 วัดดงชะพลู 1 1 0 1 2
102 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 1 1 0 0 2
103 ราษฎร์บำรุง 1 0 2 0 3
104 วัดลำชะล่า 1 0 1 2 2
105 บ้านหนองหูช้าง 1 0 0 4 1
106 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 2 1
107 วัดวังตะขบ 1 0 0 1 1
108 วัดบ้านลำนัง 0 4 0 0 4
109 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 3 2 0 5
110 วัดยางคอยเกลือ 0 3 1 0 4
111 บ้านมาบแฟบ 0 2 3 2 5
112 เทศบาลราษฎร์เจริญ 0 2 1 1 3
113 บ้านหนองคล้า 0 2 1 0 3
114 วัดศรีศรัทธาราม 0 2 1 0 3
115 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 2 1 0 3
116 บ้านหนองริ้น 0 2 0 1 2
117 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 2 0 0 2
118 วัดบ้านวังไร่ 0 2 0 0 2
119 วัดบ้านบุ่ง 0 1 0 2 1
120 วัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 0 1 0 2 1
121 บ้านถ้ำคะนอง 0 1 0 1 1
122 บ้านหนองจั่ว 0 1 0 1 1
123 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 0 1 1
124 บ้านเนินยาว 0 1 0 1 1
125 วัดเนินปอ 0 1 0 1 1
126 เทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" 0 1 0 1 1
127 บ้านท่าพิกุล 0 1 0 0 1
128 บ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วย 0 1 0 0 1
129 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 0 1
130 บ้านเนินพลวง 0 1 0 0 1
131 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 2 1 2
132 วัดไผ่รอบ 0 0 2 0 2
133 บึงสีไฟ 0 0 2 0 2
134 วัดเนินพยอม 0 0 1 1 1
135 บ้านน้อย 0 0 1 0 1
136 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 1 0 1
137 วัดสามขา 0 0 1 0 1
138 วัดหนองปล้อง 0 0 1 0 1
139 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ 0 0 1 0 1
140 เทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0 3 0
141 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 2 0
142 วัดขนุน 0 0 0 2 0
143 วัดวังแดง 0 0 0 2 0
144 วัดหาดมูลกระบือ 0 0 0 2 0
145 บ้านปากดง 0 0 0 1 0
146 บ้านยางสามต้น สาขาดงพลับ 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 1 0
148 บ้านหัวดงสาขาวัดเขาพระ 0 0 0 1 0
149 บ้านเนินพยอม 0 0 0 1 0
150 วัดดงป่าคำ 0 0 0 1 0
รวม 529 411 269 296 1,505