สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 29 13 7 49 49 9 4 2 62
2 อนุบาลวชิร 11 8 5 24 25 4 1 1 30
3 บ้านเนินขวาง 11 6 6 23 23 7 1 4 31
4 วัดหนองหลวง 10 4 0 14 14 5 5 5 24
5 บ้านบึงเฒ่า 8 6 2 16 17 3 2 8 22
6 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 7 4 0 11 12 8 3 8 23
7 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 7 2 2 11 10 9 11 5 30
8 บ้านหนองสะแก 6 4 2 12 15 8 3 8 26
9 อนุบาลวังทรายพูน 5 6 4 15 12 10 5 5 27
10 บ้านวังอ้อ 4 7 3 14 13 5 4 9 22
11 อนุบาลพุทธชาติ 4 4 3 11 15 2 1 1 18
12 บ้านสุขสำราญ 4 3 2 9 9 3 8 2 20
13 บ้านปลวกสูง 4 2 2 8 9 1 1 3 11
14 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 4 2 0 6 8 5 1 5 14
15 บ้านหนองพง 3 6 5 14 12 10 3 4 25
16 ยอแซฟพิจิตร 3 5 3 11 8 2 4 2 14
17 บ้านหนองขาว 3 3 2 8 4 6 3 2 13
18 บ้านวังทับไทร 3 2 1 6 8 4 4 5 16
19 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 3 1 4 8 7 4 6 4 17
20 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 0 2 5 3 2 0 1 5
21 วัดดงกลาง 2 4 0 6 6 9 7 5 22
22 บ้านมาบกระเปา 2 3 4 9 7 3 5 3 15
23 อนุบาลสากเหล็ก 2 3 2 7 6 17 7 7 30
24 บึงบัวพิทยาคม 2 2 2 6 3 6 1 3 10
25 บ้านเนินพลวงวิทยา 2 1 0 3 4 10 3 1 17
26 ชุมชนบ้านวังกลม 2 1 0 3 3 0 5 4 8
27 วัดท่าบัวทอง 2 0 1 3 6 4 0 4 10
28 บ้านยางห้าหลุม 2 0 1 3 2 1 5 2 8
29 บ้านหนองขานาง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
30 วัดคลองโนน 1 5 2 8 9 6 5 0 20
31 วัดโนนสะเดา 1 3 3 7 8 4 4 4 16
32 บ้านหนองหัวปลวก 1 3 2 6 7 7 8 6 22
33 บ้านสระบรเพ็ด 1 3 1 5 5 4 4 1 13
34 วัดราชช้างขวัญ 1 3 0 4 4 4 2 2 10
35 บ้านทุ่งโม่ง 1 2 3 6 4 1 1 3 6
36 บ้านหนองพระ 1 2 2 5 8 9 10 12 27
37 บ้านสายคำโห้ 1 2 1 4 6 5 1 0 12
38 บ้านห้วยน้อย 1 2 1 4 5 3 0 3 8
39 พิจิตรอินเตอร์ 1 2 0 3 3 1 0 2 4
40 ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง 1 1 5 7 4 6 6 9 16
41 วัดหนองไผ่ 1 1 4 6 7 5 4 3 16
42 วัดหงษ์ 1 1 3 5 5 0 0 0 5
43 เทศบาลบ้านปากทาง 1 1 2 4 5 8 8 6 21
44 บ้านหนองตะเคียน 1 1 2 4 3 3 1 3 7
45 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 1 1 1 3 4 9 1 2 14
46 บ้านหนองปลาไหล 1 1 1 3 4 2 1 0 7
47 วัดบ้านไร่ 1 1 1 3 2 4 4 3 10
48 บ้านไผ่ใหญ่ 1 1 0 2 5 0 2 0 7
49 บ้านโนนทอง 1 1 0 2 4 0 1 1 5
50 บ้านท่ามะไฟ 1 1 0 2 2 0 1 2 3
51 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 1 5 6 3 12
52 บ้านมาบมะไฟ 1 0 2 3 1 4 0 0 5
53 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 2 3 3 0 8
54 วัดบ้านใหม่ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
55 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1 0 1 2 2 1 0 0 3
56 บ้านทุ่งสำราญ 1 0 1 2 1 2 2 2 5
57 บ้านหนองหูช้าง 1 0 1 2 1 0 0 4 1
58 บ้านหัวดง 1 0 0 1 3 2 4 2 9
59 บ้านหนองถ้ำ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
60 บ้านยางสามต้น 1 0 0 1 1 7 6 2 14
61 บ้านนิคม 1 0 0 1 1 2 1 0 4
62 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 2 0 3
63 วัดลำชะล่า 1 0 0 1 1 0 1 2 2
64 วัดวังตะขบ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
65 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 3 1 4 7 2 1 2 10
66 บ้านดงเสือเหลือง 0 3 0 3 4 1 2 1 7
67 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 0 2 1 3 3 3 0 0 6
68 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 2 1 3 3 1 0 2 4
69 บ้านบัวยาง 0 2 0 2 2 0 0 1 2
70 บ้านท่ากระดาน 0 1 3 4 3 3 2 0 8
71 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 0 1 2 3 5 4 2 4 11
72 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 0 1 2 3 2 2 0 4 4
73 บ้านโนนไผ่ขุย 0 1 1 2 4 0 0 1 4
74 ชุมชนวัดวังจิก 0 1 1 2 3 9 3 1 15
75 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 3 5 1 3 9
76 วัดหนองนาดำ 0 1 1 2 3 4 3 2 10
77 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 1 1 2 2 4 1 0 7
78 วัดโนนป่าแดง 0 1 1 2 2 1 3 1 6
79 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 0 1 3 2 1 1 6
80 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 1 0 1 2 4 9 4 15
81 วัดหนองหลุม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 วัดฆะมัง 0 1 0 1 1 2 1 2 4
83 วัดใหม่แสงมรกต 0 1 0 1 1 2 0 0 3
84 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
86 อนุบาลสามง่าม 0 0 4 4 2 5 0 0 7
87 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 2 3 2 3 7
88 บ้านห้วยคำตาล 0 0 2 2 2 3 0 0 5
89 บ้านยางตะพาย 0 0 2 2 1 5 0 3 6
90 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 0 1 1 3 8 3 4 14
91 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 1 1 3 2 1 1 6
92 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 1 1 3 1 2 3 6
93 บ้านเมืองเก่า 0 0 1 1 2 5 0 1 7
94 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 1 1 2 2 0 4 4
95 วัดกลางวงศ์มณี 0 0 1 1 1 4 2 4 7
96 บ้านท่าแห 0 0 1 1 1 1 1 1 3
97 วัดบ้านนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
98 วัดไผ่รอบ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
99 วัดจระเข้ผอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 2 0 3 2 5
101 วัดวังมะเดื่อ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
102 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 4 7 2 12
103 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 1 4 3 1 8
104 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
105 วัดหนองจิกเภา 0 0 0 0 1 2 0 4 3
106 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
107 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
108 วัดดงชะพลู 0 0 0 0 1 1 0 1 2
109 วัดเกาะแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 2 1
110 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
111 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 0 3 2 0 5
112 วัดยางคอยเกลือ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
113 บ้านมาบแฟบ 0 0 0 0 0 2 3 2 5
114 เทศบาลราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
115 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
116 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
117 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 บ้านหนองริ้น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
119 วัดบ้านวังไร่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
121 วัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
122 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 บ้านเนินยาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 วัดเนินปอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 เทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" 0 0 0 0 0 1 0 1 1
128 บ้านท่าพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านเนินพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
133 บึงสีไฟ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
134 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
135 บ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดสามขา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 เทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
141 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
142 วัดขนุน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 วัดวังแดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
144 วัดหาดมูลกระบือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
145 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านยางสามต้น สาขาดงพลับ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านหัวดงสาขาวัดเขาพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 วัดดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 185 169 141 495 529 411 269 296 1,209