สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 29 13 7 49 49 9 4 2 62
2 บ้านบึงเฒ่า 12 10 2 24 25 3 2 8 30
3 อนุบาลวชิร 11 8 5 24 25 4 1 1 30
4 บ้านเนินขวาง 11 6 6 23 23 7 1 4 31
5 อนุบาลสากเหล็ก 10 4 2 16 13 19 8 7 40
6 วัดหนองหลวง 10 4 0 14 14 5 5 5 24
7 บ้านวังอ้อ 7 8 3 18 16 5 5 9 26
8 บ้านหนองสะแก 7 4 2 13 16 8 3 8 27
9 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 7 4 0 11 12 8 3 8 23
10 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 7 2 2 11 10 9 11 5 30
11 อนุบาลวังทรายพูน 5 7 4 16 13 10 5 5 28
12 บ้านเมืองเก่า 5 0 2 7 6 5 2 1 13
13 อนุบาลพุทธชาติ 4 4 3 11 15 2 1 1 18
14 บ้านสุขสำราญ 4 3 2 9 9 3 8 2 20
15 บ้านปลวกสูง 4 2 2 8 9 1 1 3 11
16 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 4 2 0 6 8 5 1 5 14
17 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 4 0 1 5 5 1 0 0 6
18 บ้านหนองพง 3 6 5 14 12 10 3 4 25
19 ยอแซฟพิจิตร 3 5 3 11 8 2 4 2 14
20 บ้านหนองขาว 3 3 2 8 4 6 3 2 13
21 บ้านวังทับไทร 3 2 1 6 8 4 4 5 16
22 บ้านยางสามต้น 3 2 0 5 4 8 7 4 19
23 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 3 1 4 8 7 4 6 4 17
24 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 0 2 5 3 2 0 1 5
25 วัดดงกลาง 2 4 0 6 6 9 7 5 22
26 บ้านมาบกระเปา 2 3 4 9 7 3 5 3 15
27 บ้านสระบรเพ็ด 2 3 1 6 5 5 4 1 14
28 บ้านเนินพลวงวิทยา 2 2 2 6 6 11 3 1 20
29 บ้านหนองปลาไหล 2 2 2 6 6 3 1 0 10
30 บึงบัวพิทยาคม 2 2 2 6 3 6 1 3 10
31 วัดบ้านไร่ 2 1 2 5 2 5 4 4 11
32 ชุมชนบ้านวังกลม 2 1 0 3 3 0 5 4 8
33 วัดท่าบัวทอง 2 0 1 3 6 4 0 4 10
34 บ้านหัวดง 2 0 1 3 5 2 4 2 11
35 บ้านยางห้าหลุม 2 0 1 3 2 1 5 2 8
36 บ้านหนองขานาง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
37 วัดคลองโนน 1 5 2 8 9 6 5 0 20
38 วัดโนนสะเดา 1 3 3 7 8 4 4 4 16
39 บ้านหนองหัวปลวก 1 3 2 6 7 7 8 6 22
40 บ้านดงเสือเหลือง 1 3 0 4 5 2 2 1 9
41 วัดราชช้างขวัญ 1 3 0 4 4 4 2 2 10
42 บ้านทุ่งโม่ง 1 2 3 6 4 1 1 3 6
43 บ้านหนองพระ 1 2 2 5 8 9 10 12 27
44 บ้านสายคำโห้ 1 2 1 4 6 5 1 0 12
45 บ้านห้วยน้อย 1 2 1 4 5 3 0 3 8
46 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1 2 1 4 4 1 0 2 5
47 พิจิตรอินเตอร์ 1 2 0 3 3 1 0 2 4
48 ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง 1 1 5 7 4 6 6 9 16
49 วัดหนองไผ่ 1 1 4 6 7 5 4 3 16
50 วัดหงษ์ 1 1 4 6 6 0 0 0 6
51 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1 1 2 4 6 5 2 4 13
52 เทศบาลบ้านปากทาง 1 1 2 4 5 8 8 6 21
53 บ้านหนองตะเคียน 1 1 2 4 3 3 1 3 7
54 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 1 1 1 3 4 9 1 2 14
55 บ้านวังกระดี่ทอง 1 1 1 3 1 2 0 0 3
56 บ้านไผ่ใหญ่ 1 1 0 2 5 0 2 0 7
57 บ้านโนนทอง 1 1 0 2 4 0 1 1 5
58 บ้านท่ามะไฟ 1 1 0 2 2 0 1 2 3
59 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 1 5 6 3 12
60 บ้านมาบมะไฟ 1 0 2 3 1 4 0 0 5
61 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 2 3 3 0 8
62 วัดบ้านใหม่ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
63 บ้านทุ่งสำราญ 1 0 1 2 1 2 2 2 5
64 บ้านหนองหูช้าง 1 0 1 2 1 0 0 4 1
65 วัดวังมะเดื่อ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
66 บ้านหนองถ้ำ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
67 บ้านนิคม 1 0 0 1 1 2 1 0 4
68 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 2 0 3
69 วัดลำชะล่า 1 0 0 1 1 0 1 2 2
70 วัดวังตะขบ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 0 3 2 5 3 2 1 4 6
72 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 3 1 4 7 2 1 2 10
73 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 0 2 1 3 3 3 0 0 6
74 บ้านบัวยาง 0 2 0 2 2 0 0 1 2
75 บ้านท่ากระดาน 0 1 3 4 3 3 2 0 8
76 บ้านยางตะพาย 0 1 3 4 2 7 0 3 9
77 บ้านห้วยคำตาล 0 1 2 3 2 4 0 0 6
78 บ้านโนนไผ่ขุย 0 1 1 2 4 0 0 1 4
79 ชุมชนวัดวังจิก 0 1 1 2 3 9 3 1 15
80 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 3 5 1 3 9
81 วัดหนองนาดำ 0 1 1 2 3 4 3 2 10
82 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 1 1 2 2 4 1 0 7
83 วัดโนนป่าแดง 0 1 1 2 2 1 3 1 6
84 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 0 1 3 2 1 1 6
85 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 1 0 1 2 4 9 4 15
86 วัดหนองหลุม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 วัดฆะมัง 0 1 0 1 1 2 1 2 4
88 วัดใหม่แสงมรกต 0 1 0 1 1 2 0 0 3
89 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
91 อนุบาลสามง่าม 0 0 4 4 2 5 0 0 7
92 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 2 3 2 3 7
93 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 0 1 1 3 8 3 4 14
94 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 1 1 3 2 1 1 6
95 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 1 1 3 1 2 3 6
96 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 1 1 2 2 0 4 4
97 วัดกลางวงศ์มณี 0 0 1 1 1 4 2 4 7
98 บ้านท่าแห 0 0 1 1 1 1 1 1 3
99 วัดดงชะพลู 0 0 1 1 1 1 0 2 2
100 วัดบ้านนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
101 วัดไผ่รอบ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
102 วัดจระเข้ผอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 2 0 3 2 5
104 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 4 7 2 12
105 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 1 4 3 1 8
106 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
107 วัดหนองจิกเภา 0 0 0 0 1 2 0 4 3
108 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
109 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
110 วัดเกาะแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 2 1
111 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
112 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 0 3 2 0 5
113 วัดยางคอยเกลือ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
114 บ้านมาบแฟบ 0 0 0 0 0 2 3 2 5
115 เทศบาลราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
116 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
117 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
119 บ้านหนองริ้น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
120 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
121 วัดบ้านวังไร่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
123 วัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
124 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 บ้านเนินยาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 วัดเนินปอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
128 เทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 บ้านท่าพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านเนินพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
134 บึงสีไฟ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
135 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
136 บ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดสามขา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 เทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
142 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 วัดขนุน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
144 วัดวังแดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
145 วัดหาดมูลกระบือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านยางสามต้น สาขาดงพลับ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านหัวดงสาขาวัดเขาพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 วัดดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 220 185 151 556 572 428 275 300 1,275