หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

 

006 ศิลปะ

1.  262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 2.  263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
3.  265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 4.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 8.  300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9.  307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10.  308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11.  309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12.  310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13.  311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 14.  312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
15.  313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 16.  314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
17.  315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 18.  316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
19.  317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 20.  323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
21.  324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 22.  325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
23.  326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 24.  327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
25. 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 26. 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
27. 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 28. 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
29. 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 30.  333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
31. 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 32.  335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
33.  336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 34.  337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
35. 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 36. 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
37. 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 38. 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
39. 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 40. 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
41. 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 42.  345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
43.  346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 44. 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
45. 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 46.  352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
47.  353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 48.  370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
49.  371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 50.  357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
51.  360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 52.  364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
53.  368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 54.  602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
55.  603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.  604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
57.  605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58.  369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
59.  373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.  372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
61.  374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62. 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
63. 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 64.  376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
65.  377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.  378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
67. 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.  395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
69.  396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.  398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
71.  399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72. 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
73.  404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]