หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 43 37 88.1% 4 9.52% 1 2.38% 0 0% 42
2 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 47 31 70.45% 7 15.91% 5 11.36% 1 2.27% 44
3 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 39 26 68.42% 7 18.42% 2 5.26% 3 7.89% 38
4 โรงเรียนวัดทับหมัน 40 23 62.16% 10 27.03% 4 10.81% 0 0% 37
5 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 32 23 71.88% 6 18.75% 2 6.25% 1 3.13% 32
6 โรงเรียนวังก้านเหลือง 40 22 56.41% 12 30.77% 4 10.26% 1 2.56% 39
7 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 25 22 91.67% 0 0% 2 8.33% 0 0% 24
8 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 32 20 64.52% 5 16.13% 5 16.13% 1 3.23% 31
9 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 34 18 58.06% 9 29.03% 3 9.68% 1 3.23% 31
10 โรงเรียนวัดโพทะเล 33 18 60% 9 30% 2 6.67% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 37 15 42.86% 14 40% 5 14.29% 1 2.86% 35
12 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 34 15 50% 9 30% 6 20% 0 0% 30
13 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 21 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
14 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 18 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 25 14 60.87% 6 26.09% 3 13.04% 0 0% 23
16 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 16 14 87.5% 0 0% 1 6.25% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนวัดชัยศรี 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 23 13 56.52% 4 17.39% 4 17.39% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 18 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 16 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
22 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 18 12 85.71% 0 0% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนวัดพร้าว 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
24 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนวัดป่าเรไร 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนเทพประทาน 21 10 47.62% 10 47.62% 1 4.76% 0 0% 21
27 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 19 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
28 โรงเรียนวัดวังสำโรง 19 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
32 โรงเรียนวัดวังเรือน 15 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนวัดป่าแดง 18 10 71.43% 1 7.14% 0 0% 3 21.43% 14
34 โรงเรียนวัดเขารวก 25 9 40.91% 7 31.82% 4 18.18% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 18 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
36 โรงเรียนบ้านหนองแขม 17 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
37 โรงเรียนหัวเฉียว 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
41 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 13 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 24 7 35% 9 45% 4 20% 0 0% 20
44 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 16 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
45 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 17 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
46 โรงเรียนบ้านวังแดง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
48 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 19 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 19
50 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
51 โรงเรียนวัดคลองคูณ 16 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
52 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
53 โรงเรียนวัดหนองสนวน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 11 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 15 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
60 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
62 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 11 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
63 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
64 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนวัดวังไคร้ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนวัดวังแดง 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนวัดคงคาราม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดหนองง้าว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 8 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัดวังหว้า 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนสิริวัฒนา 10 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดหนองแก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดเขาทราย 10 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
88 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนจันทวิทยา 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดคลองข่อย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดวังตะกู 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านเขาพระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดทับปรู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนเทศบาล 4 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนโถงจื้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
107 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนวัดบ้านตาล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดคลองแขก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนเทศบาล 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
114 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
115 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
116 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านวังตายศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านเนินแค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดท่าปอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนบ้านเนินทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
139 โรงเรียนวัดลำประดา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]