หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 087 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 34 72 46
2 072 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 19 47 28
3 073 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 9 30 11
4 067 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา 1 3 2
5 039 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 14 32 21
6 097 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 17 36 27
7 093 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด 1 3 1
8 053 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 18 33 26
9 041 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 13 28 23
10 117 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 3 6 5
11 048 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 16 32 22
12 060 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 12 18 12
13 057 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 8 10 8
14 103 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 12 61 28
15 001 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
16 126 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว 1 1 1
17 099 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 1 1 1
18 140 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 2 16 3
19 132 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 19 26 22
20 088 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 6 6
21 083 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 7 8 7
22 079 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 18 30 20
23 091 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 0 0 0
24 096 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 10 15 13
25 135 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 25 54 33
26 016 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 6 14 7
27 007 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 8 15 11
28 090 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 10 22 17
29 150 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 0 0 0
30 010 โรงเรียนบ้านวังตายศ 1 3 2
31 051 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 0 0 0
32 147 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
33 138 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 5 7 7
34 077 โรงเรียนบ้านวังแดง 8 11 8
35 137 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 13 23 16
36 022 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 6 6 6
37 124 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 6 3
38 116 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 6 21 11
39 092 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 4 11 9
40 006 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 8 8
41 017 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 8 4
42 127 โรงเรียนบ้านหนองแขม 17 26 16
43 008 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 2 4 5
44 130 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 7 10 9
45 030 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด 0 0 0
46 156 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 2 4 3
47 112 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 10 24 18
48 115 โรงเรียนบ้านเขาพระ 3 7 6
49 108 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 0 0 0
50 044 โรงเรียนบ้านเนินทราย 1 1 1
51 118 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 1 3 1
52 074 โรงเรียนบ้านเนินแค 1 2 1
53 005 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 7 23 14
54 134 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 10 17 13
55 136 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 39 85 52
56 106 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 10 19 14
57 025 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา 0 0 0
58 047 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 15 40 28
59 155 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 13 21 14
60 151 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 15 40 20
61 089 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 1
62 058 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา 0 0 0
63 070 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา 2 4 2
64 142 โรงเรียนวังก้านเหลือง 40 86 62
65 052 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 3 4 4
66 075 โรงเรียนวัดขวาง 0 0 0
67 082 โรงเรียนวัดคงคาราม 5 8 5
68 027 โรงเรียนวัดคลองข่อย 5 13 9
69 018 โรงเรียนวัดคลองคูณ 16 26 20
70 029 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 2 12 5
71 012 โรงเรียนวัดคลองแขก 2 3 3
72 098 โรงเรียนวัดชัยศรี 19 32 27
73 036 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 1 1 1
74 076 โรงเรียนวัดทับทิม 0 0 0
75 013 โรงเรียนวัดทับปรู 2 2 2
76 015 โรงเรียนวัดทับหมัน 40 91 53
77 023 โรงเรียนวัดท่าปอ 1 1 1
78 062 โรงเรียนวัดท่าหอย 0 0 0
79 026 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 32 47 40
80 123 โรงเรียนวัดน้ำเคือง 0 0 0
81 119 โรงเรียนวัดบางเบน 0 0 0
82 021 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 21 32 25
83 133 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 6 12 10
84 009 โรงเรียนวัดบ้านตาล 3 5 5
85 085 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 9 12 10
86 078 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 18 36 23
87 094 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 4 15 8
88 004 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 25 53 29
89 128 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 11 31 20
90 131 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 9 17 14
91 129 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 8 13 16
92 139 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 1 1 1
93 084 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 4 24 6
94 095 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 3 3 3
95 086 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 11 25 16
96 100 โรงเรียนวัดป่าเรไร 12 16 14
97 032 โรงเรียนวัดป่าแดง 18 49 24
98 031 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 0 0 0
99 081 โรงเรียนวัดพร้าว 18 36 23
100 038 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม 0 0 0
101 071 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 1 3 2
102 020 โรงเรียนวัดยางคลี 0 0 0
103 114 โรงเรียนวัดลำประดา 1 1 1
104 063 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 4 11 4
105 066 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 8 17 8
106 054 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 4 6 4
107 122 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1 1 1
108 064 โรงเรียนวัดวังตะกู 4 7 6
109 061 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า 0 0 0
110 014 โรงเรียนวัดวังสำโรง 19 42 33
111 011 โรงเรียนวัดวังหว้า 8 20 8
112 110 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 3 5 4
113 146 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
114 145 โรงเรียนวัดวังเรือน 15 39 23
115 113 โรงเรียนวัดวังแดง 8 21 13
116 019 โรงเรียนวัดวังไคร้ 10 38 17
117 101 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1 1 1
118 046 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 7 10 10
119 107 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0
120 049 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 8 11 11
121 043 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
122 149 โรงเรียนวัดหนองง้าว 5 13 9
123 105 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 6 6 6
124 157 โรงเรียนวัดหนองสนวน 9 15 9
125 152 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 13 10
126 035 โรงเรียนวัดหนองแก 3 8 6
127 080 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
128 059 โรงเรียนวัดหอไกร 0 0 0
129 037 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ 0 0 0
130 069 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 5 5 5
131 068 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ 2 6 2
132 111 โรงเรียนวัดเขาทราย 10 20 16
133 042 โรงเรียนวัดเขารวก 25 69 44
134 121 โรงเรียนวัดเขาส้าน 0 0 0
135 024 โรงเรียนวัดเทวประสาท 0 0 0
136 002 โรงเรียนวัดโพทะเล 33 78 54
137 028 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 0 0 0
138 056 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน 0 0 0
139 102 โรงเรียนวัดใดวน 0 0 0
140 144 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 15 25 24
141 153 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 18 34 27
142 045 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
143 120 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 15 20 19
144 055 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 34 58 34
145 143 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 16 26 20
146 125 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 11 23 11
147 154 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 11 35 14
148 148 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 5 8 4
149 033 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน 0 0 0
150 104 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 3 5 3
151 050 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 43 90 55
152 141 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 24 64 25
153 065 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 47 93 68
154 003 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 32 55 34
155 040 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 4 10 8
156 109 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 3 11 4
157 034 โรงเรียนไทรโรงโขน 0 0 0
158 161 โรงเรียนจันทวิทยา 6 24 8
159 158 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 37 81 63
160 164 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 16 26 23
161 159 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0
162 166 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 6 24 10
163 165 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 3 1
164 160 โรงเรียนสิริวัฒนา 10 23 11
165 162 โรงเรียนหัวเฉียว 13 21 14
166 168 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 2 2 2
167 163 โรงเรียนเทพประทาน 21 29 26
168 169 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 23 48 38
169 167 โรงเรียนโถงจื้อ 2 16 3
170 174 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
171 171 โรงเรียนเทศบาล 2 2 3 2
172 173 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
173 172 โรงเรียนเทศบาล 4 2 4 2
174 170 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
175 175 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 4 6 6
รวม 1482 3093 2038
5131

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]