หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 010 1.100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
2 051 1.200 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
3 062 1.300 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
4 071 2.000 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
5 070 2.000 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
6 092 3.000 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
7 102 4.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
8 103 4.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
9 708 4.200 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
10 709 4.300 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
11 511 5.100 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
12 513 5.100 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
13 510 5.200 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
14 514 5.200 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
15 512 5.300 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
16 515 5.300 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
17 509 5.400 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
18 516 5.400 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
19 718 6.100 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
20 719 6.200 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]