หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 389 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[13]
2 390 1.200 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[13]
3 391 2.100 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
4 392 2.200 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
5 393 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
6 394 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]